Prezes zarządu – obowiązki, zadania, odpowiedzialność

2019-01-23

Prezes zarządu


Prezes zarządu pracuje głównie w spółkach kapitałowych. Osoba na tym stanowisku stoi na czele zarządu. Zarząd natomiast odpowiada przed właścicielami firmy. Warto tutaj dodać, że w przypadku spółek osobowych nie ma stanowiska prezesa zarządu, ponieważ firma jest zarządzana bezpośrednio przez właścicieli. Funkcja prezesa zarządu opiera się głównie na reprezentowaniu firmy w przypadku czynności sądowych i pozasądowych oraz dbaniu o dobro firmy. Troska o rozwój firmy oraz nadzór nad finansami to główne zadania, jakie musi wypełniać każdy prezes spółki.

 

Obowiązki prezesa zarządu


Jakie są zatem podstawowe obowiązki prezesa zarządu? Przede wszystkim prezes zarządu kontroluje całokształt działalności zarządu spółki. Obowiązki prezesa zarządu to między innymi wdrażanie planów i strategii, sprawne i prawidłowe gospodarowanie majątkiem, współpraca z radą nadzorczą oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. Prezes zarządu musi posiadać umiejętności w zakresie kierowania ludźmi, dlatego ważną cechą może okazać się komunikatywność. Najczęściej na tym stanowisku wymagane jest wyższe wykształcenie oraz biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego. Wymagane też jest doświadczenie na kierowniczym stanowisku. Ważne są także umiejętności interpersonalne, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Prezes zarządu – zadania


Głównym zadaniem prezesa zarządu jest kontrolowanie poczynań całego zarządu. Oprócz tego prezes zarządu musi reprezentować spółkę na zewnątrz oraz dbać o jej interesy. Dlatego ważna jest także w tym przypadku znajomość danej branży.
Prezes zarządu przygotowuje także plany rozwoju spółki oraz stara się je wdrażać, mając przy tym  zgodę całego zarządu. W pracy prezesa zarządu bardzo ważna jest komunikatywność oraz doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.

 

Odpowiedzialność prezesa zarządu

 

Praca prezesa zarządu wiąże się z dość dużym stresem oraz niewymiarowym czasem pracy. Zarobki prezesa zarządu są całkiem duże (wahają się od 10 tysięcy złotych do 12 tysięcy, w skrajnych przypadkach mogą to być jeszcze wyższe kwoty), jednak wiąże się to też z dużą odpowiedzialnością. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że to właśnie prezes zarządu odpowiada za właściwe funkcjonowanie firmy. Jest to odpowiedzialność materialna np. za działanie na szkodę spółki. Prezes zarządu może ryzykować swoim prywatnym majątkiem w przypadku niewypłacalności firmy. Jeżeli w takiej sytuacji prezes firmy za późno złoży wniosek do sądu o upadłość spółki, to może ponieść odpowiedzialność finansową. 

 

Dyrektor zarządzający a prezes zarządu


Czasami możemy spotkać się z drugą nazwą, jaką jest dyrektor zarządzający. Jest to odpowiednik naszego prezesa zarządu. Nazwa ta jest częściej stosowana w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Zadania dyrektora zarządu są takie same, jak w przypadku prezesa zarządu. Oba stanowiska wiążą się funkcjami decyzyjnymi w spółce oraz z bardzo dużą odpowiedzialnością.

Przeczytaj także:

Skomentuj