Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Prosta spółka akcyjna – co to jest? Od kiedy?

2020-03-26

Przedsiębiorcy zyskują nową możliwość w kwestii sposobu prowadzenia działalności gospodarczej – jest nim prosta spółka akcyjna. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych została uzupełniona o dział IA, dotyczący powstania i funkcjonowania takich podmiotów.

 

Prosta spółka akcyjna – definicja

 

PSA ma być ukłonem w stronę start-upów i młodych przedsiębiorców – rejestracja spółki ma być prostsza, łatwiejsze będzie jej rozwiązanie, uproszczone procedury mają generować niższe koszty działalności gospodarczej. Jest to spółka kapitałowa, która ma znamiona zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej to:

  • wymagany przy zakładaniu kapitał akcyjny min. 1 zł,
  • możliwość założenia przez internet,
  • cyfrowy rejestr akcjonariuszy,
  • uproszczone procedury funkcjonowania, możliwość podejmowania uchwał w sposób zdalny (np. za pośrednictwem internetu),
  • uproszczone zasady dot. rozporządzania środkami finansowymi,
  • krótsza procedura likwidacyjna.

Prosta spółka akcyjna – jak założyć?

 

PSA może założyć jedna lub więcej osób (fizycznych i prawnych) w dowolnym celu dopuszczalnym prawnie, chyba że mają zastosowanie odrębne przepisy. Prostej spółki akcyjnej nie może jedynie utworzyć jednoosobowa spółka z o. o.

 

Zgodnie z art. 300.4. do powstania spółki wymaga się:
1) zawarcia umowy spółki;
2) ustanowienia organów spółki wymaganych przez ustawę lub umowę spółki;
3) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co
najmniej w kwocie, o której mowa w art. 300.3. §1. (tj. 1 zł);
4) wpisu do rejestru.

 

W umowie powinny znaleźć się takie informacje jak nazwa, zakres działalności spółki, jej siedziba, organy, serie i numery akcji. Umowę PSA można sporządzić zarówno tradycyjnie, czyli u notariusza, jak i przy pomocy Profilu Zaufanego/kwalifikowanego podpisu elektronicznego na rządowym portalu S24.

 

Prosta spółka akcyjna – od kiedy?

 

Spółka akcyjna nowego typu miała zacząć funkcjonować od 1 marca 2020 r., pojawiła się jednak konieczność dodatkowych prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji powyższej ustawy. Jak podaje obecnie rządowy Serwis Informacyno-Usługowy dla Przedsiębiorcy, z nowej formy działalności gospodarczej będzie można korzystać od 2021 r.

 

Przeczytaj także: