Rejestracja w Urzędzie Pracy - rejestracja krok po kroku 2018-10-11

 

  

Rejestracja bezrobotnego

  

Proces rejestracji w Urzędzie Pracy nie należy do skomplikowanych. Jednak zanim wybierzesz się do placówki w tym celu, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty, które będą wymagane przy rejestracji. Rejestracja w PUP daje bezrobotnym wiele możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej. 

 

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

 

Rejestracja bezrobotnego nie zawsze wymaga osobistej wizyty w Urzędzie Pracy. Można dokonać także rejestracji w Urzędzie Pracy przez Internet. Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy stacjonarnie? 

 

  1. Przygotuj dokumenty, które będą potrzebne. 
  2. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego. 
  3. Zrejestruj się.

 

Rejestracja w Urzędzie Pracy - dokumenty

 

Co trzeba mieć, żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy? Potrzebne będą dokumenty, takie jak: dowód osobisty lub paszport, oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby, a także oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, referencje itp. Zawsze lepiej mieć ich więcej niż za mało. Pełny spis dokumentów znajdzie na stronie Zielonej Linii 

 

Rejestracja w Urzędzie Pracy przez Internet 

 

Rejestracja bezrobotnego przez Internet to duże ułatwienie i oszczędność czasu. Rejestracja bezrobotnego online pozwala na rejestrację osoby bezrobotnej bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer i dostęp do sieci internetowej. 

 

Dokonując rejestracji przez Internet, masz dwa wyjścia. Możesz wypełnić formularz i umówić się stacjonarnie w urzędzie w ciągu 7 dni, aby dokonać podpisu osobiście. Jeżeli masz bezpieczny elektroniczny podpis weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, możesz w całości dokonać rejestracji bez wychodzenia z domu. 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, daje możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

 

Wymagane przy rejestracji bezrobotnego dokumenty wymienione wyżej, będą ci potrzebne także przy rejestracji online. Musisz je jednak najpierw zeskanować i następnie załączyć na etapie rejestracji. Wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. 

  

Ile czasu na zarejestrowanie w Urzędzie Pracy?

 

To, ile czasu poświecisz na rejestrację w pośredniaku, zależy w dużej mierze od ciebie i twojego przygotowania. Sam proces zarejestrowania jako bezrobotny trwa od kilku do kilkunastu minut, jeżeli odpowiednio się przygotujesz. Przed pierwszą wizytą w Urzędzie Pracy sprawdź, co będzie ci potrzebne. Urząd Pracy dokumenty potrzebne do rejestracji zamieszcza na swojej stronie internetowej. Warto na nią zajrzeć, aby „nie odbić się od drzwi” na miejscu.

 

Jeżeli jest to ponowna rejestracja w Urzędzie Pracy, sprawa jest łatwiejsza, gdyż tylko uzupełniasz te dokumenty, które otrzymałeś w czasie pomiędzy jedną rejestracją a drugą. Podczas rejestracji w Urzędzie Pracy dokumenty są dokładnie weryfikowane. 

 

Jeżeli dokonujesz rejestracji stacjonarnie, możesz najpierw zarezerwować sobie termin wizyty. Dzięki temu unikniesz „stania” w kolejkach, oczekując na swoją kolej. 

 

Karta wizyt bezrobotnego 

 

Rejestrując się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, zostanie założona ci karta  rejestracyjna w postaci elektronicznej. W karcie wpisywane są daty kolejnych wizyt w urzędzie. Po pierwszym spotkaniu z Doradcą wyznaczany jest kolejny termin, który jest wpisywany w rubrykę w karcie. Terminy wizyt w Urzędzie Pracy są wiążące. Dlatego, jeżeli nie możesz stawić się w określonym terminie w placówce, musisz z wyprzedzeniem poinformować o tym urzędnika. Ten wyznaczy inny termin. Jeśli nie stawisz się w wyznaczonym terminie, możesz zostać skreślony z listy osób bezrobotnych, chyba że przedłożysz zaświadczenie lekarskie informujące o stanie chorobowym przypadającym na czas wizyty w PUP-ie. 

  

Przeczytaj także:

Skomentuj