Wybrana kategoria

Restrukturyzacja firmy zamiast bankructwa

2019-06-12

Restrukturyzacja - definicja

 

Restrukturyzacja zawsze oznacza zmiany. Mogą one przebiegać na wielu płaszczyznach. Naprawie poddaje się strukturę przedsiębiorstwa, modernizuje potencjał, kapitał, wyznaczone zostają nowe cele. Wszystko po to, by uchronić przedsiębiorstwo przed całkowitym i ostatecznym upadkiem albo dostosować firmę do zmiennych rynkowych realiów.

 

1 stycznia 2016 r. w Polsce weszła w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne. Jej wprowadzenie daje przedsiębiorcom, którzy przeżywają kryzys, narzędzia umożliwiające funkcjonowanie w trudnym okresie i pozwalające uniknąć bankructwa. Działania restrukturyzacyjne mogą podjąć zarówno niewypłacalni przedsiębiorcy, jak i ci zagrożeni niewypłacalnością.

 

Restrukturyzacja firmy - na czym polega?

 

Restrukturyzacja firmy przebiega według jednego z czterech schematów. W każdym z nich przewidziane są inne procedury, osobna droga szukania porozumienia między zadłużonym przedsiębiorstwem a jego wierzycielami.

Pierwsza z możliwości to postępowanie o zatwierdzenie układu. Proces restrukturyzacji polega na tym, że na drodze przedsądowej dłużnik i wierzyciele wypracowują warunki porozumienia, których ostateczną formę potwierdza sąd. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, których kłopoty finansowe nie są jeszcze bardzo duże.

 

W kolejnych metodach restrukturyzacja przedsiębiorstw przebiega już od początku pod nadzorem sądu. Przyspieszone postępowanie pozwala zawrzeć układ między dłużnikiem i wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu w trybie uproszczonym spisu wierzytelności. Nadzorca sądowy kontroluje przebieg procesu, ale to dłużnik zarządza majątkiem przedsiębiorstwa.

 

Kolejna możliwość to postępowanie układowe. Jeśli wobec dłużnika prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne, a wierzytelności budzą spory, nadzorca sądowy ogranicza zarządzanie majątkiem należącym do dłużnika.

 

Ostatni sposób wychodzenia z kryzysu finansowego to postępowanie sanacyjne. Dłużnikowi odbiera się prawo zarządzania przedsiębiorstwem i gospodarowania firmowym majątkiem. Powołany przez sąd doradca restrukturyzacyjny przejmuje te uprawnienia i sporządza plan restrukturyzacji.


Proces restrukturyzacji firmy - korzyści

 

Restrukturyzacja zakładu pracy jest niejednokrotnie jedyną perspektywą na przetrwanie. Daje dłużnikowi czas na uregulowanie zaległości i wyjście na prostą, a dla wierzycieli jest szansą na wyegzekwowanie należnych im kwot. Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło udogodnienia dla przedsiębiorców. Dzięki wstrzymaniu egzekucji z chwilą ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i możliwości rozłożenia spłat należności mają oni szansę przeprowadzić przedsiębiorstwo przez czas kryzysu bez szwanku i bez konieczności ogłaszania upadłości likwidacyjnej.

 

Przeczytaj także: