Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Stopa bezrobocia, bezrobocie rejestrowane w Polsce pod koniec kwietnia 2020 roku – dane GUS

2020-05-28

Główny Urząd Statystyczny dostarcza nam kolejne dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce. Najnowszy raport pokazuje, w którym regionie kraju poziom bezrobocia jest najwyższy.

 

Niewątpliwie wpływ na ten wskaźnik mają również ograniczenia gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku, w obliczu zagrożenia miejsc pracy, stała się szeroko dyskutowanym tematem.Tysiące ludzi już straciło pracę albo się tego obawia. Stopa bezrobocia jest z kolei jednym z mierników pozwalających ocenić kondycję gospodarki w danym regionie.

 

Przypomnijmy jednak, że dane Głównego Urzędu Statystycznego obejmują tzw. bezrobocie rejestrowane. Dotyczy ono tych osób, które nie mają pracy i zgłosiły ten fakt do urzędu pracy, uzyskując tzw. status bezrobotnego.

 

Bezrobocie i stopa bezrobocia w Polsce: ile wyniosła w kwietniu 2020 r.?

 

Zgodnie z informacją podaną przez GUS, bezrobocie w Polsce na końcu kwietnia 2020 r. było na poziomie 5,8%. Dla porównania w końcówce marca 2020 r. wynosiło 5,4%, a w ostatnich dniach lutego bieżącego roku – 5,5%.

 

Liczba bezrobotnych w Polsce wynosi obecnie 965,8 tys. osób. Oznacza to, że w przeciągu miesiąca przybyło 56,4 tys. osób bez pracy (w końcu marca 2020 r. liczba bezrobotnych wynosiła 909,4 tys.).

 

Bezrobocie: w jakich regionach jest największe?

 

Gdzie bezrobocie jest najwyższe? GUS w swoich statystykach dzieli kraj na makroregiony, regiony oraz podregiony. Regiony mniej więcej odpowiadają województwom. Wyjątkiem jest woj. mazowieckie, w którym wyróżnia się regiony: Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki regionalny. Stopa bezrobocia wygląda zatem następująco:

 • Warszawski stołeczny – 2,2%
 • Wielkopolskie – 3,3%
 • Śląskie – 4,2%
 • Małopolskie – 4,8%
 • Dolnośląskie – 5,1% 
 • Pomorskie – 5,2%
 • Lubuskie – 5,6%
 • Łódzkie – 5,8%
 • Opolskie – 6,5%
 • Podlaskie – 7,4%
 • Zachodniopomorskie – 7,7%
 • Lubelskie – 7,9%
 • Kujawsko-pomorskie – 8,3%
 • Świętokrzyskie – 8,3%
 • Podkarpackie – 8,6% 
 • Mazowiecki regionalny – 9,4%
 • Warmińsko-mazurskie – 10,0%

 

Jeśli chodzi o miejscowości, najniższe bezrobocie jest w Warszawie i Poznaniu (w obu stopa bezrobocia równa 1,4%). Najwyższe z kolei w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie). Bezrobocie sięga tam aż 23,8%.


Jak obniżyć stopę bezrobocia?

 

Rząd stara się przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią. Odpowiedzią mają być kolejne wersje tzw. tarczy antykryzysowej, zakładającej dopłaty do wynagrodzenia i finansowanie postojowego. W drugiej połowie maja zniesiono wiele obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności – otwarto np. salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje, a pod koniec miesiąca pozostałe biznesy – np. siłownie, filharmonie czy kina. To wszystko miało zachęcić przedsiębiorców do utrzymywania miejsc pracy. Ci pracownicy, którzy już ją stracili, zwracają się bądź do urzędów pracy lub szukają sposobów na przekwalifikowanie. Jasne jest, że polski rynek pracy jeszcze długo będzie borykać się ze skutkami pandemii SARS-CoV-2.

 

Przeczytaj także: