Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Toromistrz – opis zawodu

2020-03-26

Profesja ta znajduje się w Klasyfikacji zawodów i specjalności pon numerem 711605. Na czym polega praca toromistrza? W jaki sposób dba o to, by każdy pociąg odbył bezpieczną podróż?

 

Toromistrz – czym się zajmuje?

 

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia podaje następujące podsumowanie zadań toromistrza:

 

Sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, właściwą organizację i przestrzeganie procesów technologicznych robót.

 

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego zależy w ogromnej mierze od stanu technicznego torów. Specjalista wykonuje zatem pracę na torach kolejowych – dokonuje przeglądów zarówno planowanych cyklicznie, jak i bieżących, wynikających z doraźnych potrzeb (np. złych warunków atmosferycznych, kolizji, wypadków).

 

Wyposażony w toromierz i ewentualnie inne urządzenia odbywa obchód i przeprowadza pomiary torów, sprawdza, czy ich położenie zgadza się z planami, ocenia stan zużycia szyn oraz podkładów, weryfikuje szereg innych parametrów (dotyczących również rozjazdów, skrzyżowań, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zasilania trakcji i innych). Po oględzinach toromistrz sporządza raport, planuje prace naprawcze i konserwacyjne oraz je nadzoruje zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem właściwej sygnalizacji takich robót.

 

Toromistrz – wymagania

 

Toromistrz współpracuje z takimi osobami jak monter nawierzchni kolejowej czy maszynista. By pracować w zawodzie, kandydat musi ukończyć specjalistyczny kurs toromistrza np. w szkole policealnej, w ramach kształcenia zawodowego. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie kwalifikacji toromistrza.

 

Ile zarabia toromistrz?

 

Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń 93% pracowników w zawodzie to mężczyźni. Mediana miesięcznych zarobków toromistrza wynosi 4500 zł brutto. Co drugi specjalista otrzymuje wynagrodzenie od 3820 zł do 5160 zł.

 

Przeczytaj także: