Województwo świętokrzyskie w 2020 r. – wypadki przy pracy

 
Województwo świętokrzyskie w 2020 r. – wypadki przy pracy

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie opracowuje statystyki dotyczące wypadków przy pracy we wszystkich województwach Polski (czytaj też: wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2020 roku). Jakie dane zawiera raport na temat województwa świętokrzyskiego? Czy tutejsze firmy stały się bezpieczniejsze, a wypadków jest mniej niż w poprzednich latach?

 

Ile wynosi wskaźnik wypadkowości w województwie świętokrzyskim w 2020 roku?

 

W 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 wskaźnik wypadkowości zmniejszył się z 6,40 do 4,84. Przypomnijmy, że wskaźnik ten oznacza liczbę osób poszkodowanych na 1000 pracowników i pozwala ocenić rzeczywistą skalę występowania wypadków.

 

W przedsiębiorstwach działających na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 r. odnotowano 1624 wypadki przy pracy i wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Liczba poszkodowanych wyniosła 1629. 6 osób zmarło (w 2019 r. 8), 13 pracowników doznało ciężkich obrażeń ciała (przed rokiem 14), 10 odniosło obrażenia w 5 wypadkach zbiorowych.

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według sekcji PKD w 2020 roku w województwie świętokrzyskim

Co oczywiste, najwięcej wypadków przy pracy ma miejsce w zakładach przemysłowych. W woj. świętokrzyskim w 2020 r. 37,6% poszkodowanych pracowało w jednostkach przemysłowych, z czego 33,5% w przetwórstwie przemysłowym. 20,4% osób, które uległy wypadkom, pracowało w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 12,8% w handlu i naprawie pojazdów samochodowych.

 

W podziale na sekcje PKD największy wskaźnik wypadkowości odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 10,25. Kolejną sekcją był przemysł – 7,29, w tym przetwórstwo przemysłowe – 7,48, Najmniejszy wskaźnik cechował zaś działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 0,45.

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy i w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy według płci i grup wieku w 2020 r.

 

Kolejnym ważnym czynnikiem do zbadania w kontekście wypadków przy pracy są płeć i wiek poszkodowanych osób. Urazy zdecydowanie częściej spotykają mężczyzn.

 

W wypadkach przy pracy i wypadkach traktowanych z nimi na równi w 2020 r. poszkodowanych było 950 mężczyzn (58,3% ogółu) i 679 kobiet (41,7%).

 

Jak czytamy w raporcie GUS-u:

 

Najliczniejszą grupę poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (27,4%) i 45-54 lata (26,3%). Wśród mężczyzn najwięcej zgłoszonych poszkodowanych mieściło się w przedziale wieku 35-44 lata (28,6%) i 25-34 lata (24,1%). Wśród poszkodowanych kobiet wyraźnie dominowały osoby pomiędzy 45 a 54 rokiem życia (34,2%), a przedział 35-64 lata mieścił 83,5% spośród nich.

 

Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy i w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy według umiejscowienia urazu w 2020 r.

 

Najczęściej występowały urazy kończyn dolnych i górnych – łącznie to aż 79,6% przypadków. Jeśli zaś chodzi o rodzaje urazów, w 43,5% były to rany i powierzchowne urazy. 24,9% całości stanowiły przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania, a 20% złamania kości.

 

Warto też dodać, że wypadki i niebezpieczne sytuacje najczęściej są spowodowane zderzeniem z nieruchomym obiektem albo uderzeniem w niego, zbyt dużym obciążeniem psychicznym lub fizycznym pracownika, uderzeniem przez obiekt będący w ruchu i kontakt z chropowatymi, szorstkimi oraz ostrymi przedmiotami. Takie zdarzenia spowodowały 88,5% wszystkich wypadków w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

 

źródło: GUS, Wypadki przy pracy w województwie 18.11.2021 r. świętokrzyskim w 2020 r.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty