Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

2020-02-26

Bhp w zakładzie pracy jest bardzo ważną kwestią nie tylko w fabrykach i halach produkcyjnych pełnych wielkich maszyn i ciężkich części. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala uniknąć wielu zagrożeń także w firmach, w których wszelkie zadania wykonuje się w biurze. Choć powinna to być powszechna wiedza, część pracowników nie ma pojęcia, kogo zaalarmować w czasie wypadku, gdzie szukać apteczki ani co można w niej znaleźć. Przepisy jasno regulują obowiązki pracodawcy w zakresie środków pierwszej pomocy, zawartości apteczki w zakładzie pracy i postępowania w razie problemów.


Czy apteczka jest obowiązkowa?

 

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracodawcy, także w tej kwestii. Jak wynika z art. 2091. § 1.: „Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej”.

W ustawie nie ma wzmianki, że gdy praca należy do mało ryzykownych, apteczka zakładowa jest zbędna. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, a trudno byłoby uznać, że da się to realizować bez apteczki z wyposażeniem.


Gdzie w zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy?


Tę kwestię reguluje § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z dokumentem obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku i środków niezbędnych, by tej pomocy udzielić.

Apteczka w zakładzie pracy powinna znajdować się w każdym wydziale (oddziale). Tam, gdzie wykonuje się prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, musi znaleźć się punkt pierwszej pomocy.

Dokładną lokalizację punktów i apteczek, ich wyposażenie i liczbę pracodawca ustala w porozumieniu z lekarzem, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Apteczki w zakładach pracy obsługują wyznaczone osoby, przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Apteczka w pracy – co powinna zawierać?


Każda apteczka powinna być odpowiednio oznakowana (białym krzyżem na zielonym tle) i łatwo dostępna. W jej pobliżu musi znaleźć się instrukcja pierwszej pomocy. Jak już zostało wspomniane, obowiązkowe wyposażenie apteczki ustala się w konsultacji z lekarzem, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak stopień ryzyka i rodzaj możliwych wypadków, liczbę pracowników, zakres ich działalności.

Podstawowe przedmioty, jakie zawiera apteczka do biura (uzupełniane o inne elementy w firmach, w których zachodzi taka potrzeba), to: zestaw plastrów, plaster na szpulce, bandaże (elastyczne i z kompresem), chusteczki nasączone, kompresy na rany, chusty: trójkątna i opatrunkowa, koc termiczny, nożyczki, ustnik do sztucznego oddychania, rękawiczki winylowe.

Przeczytaj także: