Wzrośnie płaca minimalna i stawka godzinowa 2017-06-08

W 2018 roku czeka nas podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej. Od 1 stycznia będą one wynosić odpowiednio: 2080 zł oraz 13,5 zł brutto za godzinę. Taką propozycje przyjęła w dniu 6 czerwca Rada Ministrów.

W porównaniu ze stanem obecnym, wynagrodzenie minimalnie wzrośnie o 80 zł, czyli 4 proc. Jest to dużo więcej niż wynika z ustawowego minimum, zgodnie z którym podwyżka wyniosłaby zaledwie kilkanaście złotych. Przypomnijmy, że w tym roku najniższa płaca wzrosła aż o 150 zł – z 1850 do równych 2000 zł brutto.

Nowa płaca minimalna stanowić będzie 46,8 proc. średnich zarobków w polskiej gospodarce.


Pensję w wysokości co najmniej 2080 zł brutto będą od 1 stycznia otrzymywać osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę.  Razem z płacą minimalną rosną także inne, powiązane z nią świadczenia pracownicze:

  • wynagrodzenie za czas przestoju w firmie – nie może być niższe od płacy minimalnej.
  • wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych – maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy płacy najniższej 2080 zł, byłoby to 31200 zł.
  • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców (w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).
  • dodatek za pracę w nocy (22-7) – 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego.


Wzrost najniższej krajowej powoduje, że zwiększy się także minimalna stawka godzinowa obowiązująca w stosunku do pracujących w oparciu o umowę zlecenie oraz samozatrudnionych. Będą oni otrzymywać przynajmniej 13,5 zł, co oznacza podwyżkę o 0,5 zł. Na rękę daje to ok. 11,65 zł.


Swoją propozycję Rada Ministrów przedstawi teraz Radzie Dialogu Społecznego. Następnie strony mają 30 dni na negocjacje. Jeśli nie przyniosą one rozstrzygnięcia to ostateczną decyzje podejmie rząd nie później niż do połowy września.

Już teraz znamy stanowisko związków zawodowych, Jak czytamy na stronach Solidarności, jej zdaniem podwyżka powinna być co najmniej dwa razy większa, a pensja minimalna od nowego roku wynosić nie mniej niż 2160 zł brutto.

Przeczytaj także:

Skomentuj