Zarządzanie projektami – podstawowe informacje

2019-08-19

Zarządzanie projektami – definicja

 

Zarządzanie projektami, inaczej zwane także project managementem, jest procesem planowania oraz kontrolowania zadań. Podstawy zarządzania projektami wiążą się z wojennym planem „Manhattan” z 1940 roku. Dotyczył on budowy bomby atomowej i był ściśle tajny. Wszystkie zastosowane techniki udoskonalano na przestrzeni lat. Zostały one później wykorzystane podczas realizacji amerykańskiego planu Marshalla, który polegał na pomocy w odbudowaniu silnej Europy po II Wojnie Światowej. Obecnie metodyka zarządzania projektami na stałe zagościła w wielu przedsiębiorstwach.

 

Metody zarządzania projektami

 

Głównym celem efektywnego zarządzania projektami jest realizacja celów w obrębie strategii firmy. Dlatego należy podejść do tej kwestii metodycznie. Chaos oraz brak sprecyzowanych celów nie wpłyną dobrze na pracowników, którzy zwyczajnie nie będą wiedzieć, co mają robić. Dlatego należy skupić na kilku najważniejszych fazach podczas pracy nad danym projektem. Są to:

• definiowanie,
• planowanie,
• realizowanie,
• kontrolowanie,
• realizowanie.

 

System zarządzania projektami

 

Warto zaznaczyć, że dobry plan jest początkiem sukcesu. Dlatego powinien on zawierać dokładny opis zakresu prac, jakie mają zostać wykonane, harmonogram oraz budżet. Te kwestie pozwolą nam ocenić możliwości, jakimi dysponujemy. Wstępne oszacowanie kosztów sprawi, że na kolejnych etapach będziemy w stanie trzymać rękę na pulsie.

 

Przechodząc do realizacji projektu, trzeba zwrócić uwagę na kontrolę oraz odpowiedni przepływ informacji. Oznacza to, że kluczowe będzie zarządzanie zespołem. Osoba odpowiedzialna za nadzór na grupą musi dokładnie wiedzieć, jak postępują prace.

 

Efektywne zarządzanie projektami – zarządzanie czasem w projekcie

 

W każdym projekcie bardzo ważne jest zarządzanie czasem. Dzięki temu zespół ma możliwość terminowego wykonania wszystkich założeń, które zostały określone na etapie planowania. Dlatego na początku warto dokładnie zaznaczyć zadania priorytetowe.

 

Szacowanie czasu trwania zadań pozwali opracować harmonogram, który powinien być ogólnie dostępny dla wszystkich osób zajmujących się realizacją projektu. Kluczowe w tym wypadku jest organizowanie cyklicznych spotkań i sprawdzanie, jak przebiega realizacja poszczególnych etapów.

 

Zarządzanie projektami – studia, studia podyplomowe, kurs

 

Osoba zajmująca się zarządzaniem projektów, powinna posiadać odpowiednie przygotowanie. W związku z tym coraz więcej uczelni decyduje się na otwarcie kierunków związanych z zarządzaniem projektowym. Studia podyplomowe z tej dziedziny to dobry sposób na uzupełnienie wykształcenia. Wiedza, jaką pozyskują słuchacze, dotyczy nie tylko organizacji i rozdysponowania zadań. Ważne jest także motywowanie członków zespołu oraz umiejętność oceniania zdolności podwładnych. Dzięki temu każda osoba będzie odpowiedzialna za zadanie, które jest zgodne z jej umiejętnościami oraz wykształceniem.

 

Kursy i studia mają na celu przygotować studentów do objęcia stanowisk menadżerskich. Na kierowniczych posadach istotna jest wiedza z zakresu zarządzania, ekonomii oraz finansów. Studenci są przygotowywani do gospodarowania zasobami ludzkimi, poznają techniki negocjacji, uczą się oceniać ryzyko.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj