Praca.pl Poradniki Budownictwo
Szkoła budowlana – jak zwiększa szanse na znalezienie pracy?

Szkoła budowlana – jak zwiększa szanse na znalezienie pracy?

 
Szkoła budowlana – jak zwiększa szanse na znalezienie pracy?

Wykwalifikowani murarze, cieśle budowlani, monterzy instalacji wykorzystywanych w budownictwie czy pracownicy wykończeniowi należą dziś do najpilniej poszukiwanych osób na rynku pracy w Polsce. Najnowsza prognoza zapotrzebowania kadrowego firm potwierdza: chętni znajdą pracę od ręki, niemniej od kandydatów oczekuje się konkretnych kwalifikacji zawodowych, które można zdobyć w szkołach budowlanych. Łatwość znalezienia pracy to jednak nie jedyny powód, dla którego warto związać swoją przyszłość z branżą budowlaną.

 

Spis treści

Budownictwo – perspektywy pracy w branży

 

W Polsce działa około 727,5 tys. firm budowlanych: zajmujących się wznoszeniem budynków, prowadzących roboty budowlane na potrzeby inżynierii lądowej i wodnej oraz realizujących specjalistyczne zlecenia w zakresie budownictwa. Aż 156 z nich to duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do kilku tysięcy osób. Część z nich działa na terenie kraju, jednak wiele wysyła delegacje pracowników między innymi do Norwegii, Szwecji, Niemiec czy Holandii. Liczba pracodawców zatrudniających budowlańców jest niemała i co istotne, stale rośnie. Tylko między listopadem a grudniem 2023 r. zarejestrowano 1,8 tys. nowych firm. W skali roku przybyło na rynku aż 28 450 przedsiębiorstw budowlanych, w tym dwa zatrudniające po co najmniej tysiąc osób i cztery o liczbie pracowników rzędu 250-999 osób.1

 

Rozwijająca się branża budowlana generuje ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Mający kłopot ze znalezieniem chętnych pracodawcy niskie stanowiska coraz częściej obsadzają cudzoziemcami, nawet jeśli ci ostatni nie posiadają doświadczenia i umiejętności w pracy na placu budowy. Nie jest jednak tajemnicą, że największe braki kadrowe dotyczą fachowców – osób po szkołach budowlanych, mających konkretne kwalifikacje zawodowe: murarza, tynkarza, stolarza budowlanego czy operatora sprzętu budowlanego.

 

Zapotrzebowanie na budowlańców w 2024 roku

 

Wysokie zapotrzebowanie na budowlańców na rynku pracy potwierdzają wyniki rokrocznie prowadzonego badania Barometr zawodów. Zgodnie z prognozą na 2024 rok, największą grupę spośród wszystkich zawodów deficytowych w Polsce stanowią właśnie profesje budowlane i związane z robotami budowlanymi (7 z 29 deficytowych grup zawodowych). 

 

W 2024 roku najpilniej poszukiwani będą:

 

 • cieśle i stolarze budowlani – deficyt chętnych do pracy w tych zawodach w 197 miastach i powiatach;

 • dekarze i blacharze budowlani – za mało chętnych do pracy w 201 miastach i powiatach, najbardziej w powiecie lęborskim;

 • monterzy instalacji budowlanych – deficyt chętnych do pracy w 233 miastach i powiatach, najbardziej w Grudziądzu, Wrocławiu, powiatach grudziądzkim, wrocławskim, wejherowskim, radziejowskim;

 • murarze i tynkarze –  deficyt chętnych do pracy w 224 miastach i powiatach, najbardziej w Gdańsku, Warszawie, powiatach gdańskim, ciechanowskim, piaseczyńskim, krotoszyńskim, krapkowickim;

 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych – deficyt chętnych do pracy w 266 miastach i powiatach, najbardziej w Krośnie, powiatach krośnieńskim, brodnickim, stargardzkim;

 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie – za mało chętnych do pracy w 195 miastach i powiatach, najbardziej w Warszawie, Wrocławiu, powiatach wrocławskim, polkowickim, wejherowskim;

 • robotnicy budowlani – deficyt chętnych do pracy w 214 miastach i powiatach, najbardziej w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, powiatach gdańskim, kartuskim, człuchowskim, polkowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, piaseczyńskim, krapkowickim, wodzisławskim, dębickim.2

 

Czytaj także: Prace wzbronione młodocianym – wykaz, poziom hałasu, rozporządzenie

 

Czy warto iść do technikum budowlanego / szkoły branżowej budowlanej?

 

Mimo zmian w ogólnych trendach rekrutacyjnych dostrzeganych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy (mniejsza liczba ofert pracy na rynku, ostrożniejsze plany kadrowe pracodawców), osoby posiadające kwalifikacje budowlane (BUD) wciąż mają do czynienia z rynkiem pracy pracownika. Nie tylko zwykle mogą znaleźć zatrudnienie od ręki niemal we wszystkich powiatach w Polsce, ale także nierzadko mają możliwość wynegocjowania korzystnych warunków umowy.

 

 • Warunki zatrudnienia w branży budowlanej 

 

Budowlańcom oferuje się stabilne, długoterminowe lub bezterminowe umowy, a także dodatki motywacyjne, np. ubezpieczenie na życie obejmujące członków rodziny czy dofinansowanie do posiłków. Godziny pracy zwykle są stałe, niemniej nie zawsze jest to praca od poniedziałku do piątku. W zależności od liczby zleceń i terminów, budowlańcy mogą pracować także w weekendy.

 

Nabór na pracowników budownictwa zwykle jest bardzo prosty. Pracodawcy szukający techników budowlanych oczekują przede wszystkim potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych. Mile widziane jest doświadczenie, jednak praca dla absolwentów szkół budowlanych, dopiero startujących w zawodzie, także jest dostępna. 

 

 • Ile można zarobić po szkole budowlanej? 

 

Stawki w budownictwie zaczynają się od minimalnej krajowej (zwykle dla niewykwalifikowanych robotników budowlanych) i szybko rosną w przypadku osób z konkretnym zawodem i stażem. Przykładowo, zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń mediana (wartość środkowa) zarobków murarza w Polsce wynosi 4920 zł brutto miesięcznie, niemniej jedna czwarta murarzy osiąga pensję w wysokości 6000 zł brutto na miesiąc lub wyższą. Mediana wypłaty operatora maszyn budowlanych to obecnie 5530 zł brutto miesięcznie, jednak 25% osób na tym stanowisku zarabia co miesiąc co najmniej 7200 zł brutto miesięcznie.3

 

Zarobki w budownictwie w 2024 roku – mediana miesięcznej wypłaty brutto:

 

 • murarz – 4920 zł, 

 • monter konstrukcji budowlanych – 4920 zł, 

 • dekarz – 5030 zł,

 • tynkarz – 5330 zł,

 • monter instalacji sanitarnych – 5040 zł,

 • operator maszyn budowlanych – 5530 zł.

 

Co ważne, zarobki rosną także wraz z wykształceniem. Mediana miesięcznej wypłaty osoby z tytułem technika budownictwa to 5530 zł brutto na miesiąc, a jedna czwarta techników budownictwa zarabia miesięcznie co najmniej 7840 zł brutto.

 

Czego możesz się nauczyć w szkole budowlanej?

 

Poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe z dziedziny budownictwa można zdobyć w technikum budowlanym albo szkole branżowej o profilu budowlanym. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2019 roku4 w szkołach budowlanych można zdobyć kwalifikacje w poniżej wymienionych zawodach.

 

Szkoły branżowe I stopnia o profilu budowlanym (3-letnie) – kwalifikacje:

 

 • betoniarz-zbrojarz,  

 • cieśla, 

 • dekarz, 

 • kamieniarz, 

 • kominiarz, 

 • monter izolacji budowlanych, 

 • monter izolacji przemysłowych, 

 • monter konstrukcji budowlanych, 

 • monter sieci i instalacji sanitarnych, 

 • monter stolarki budowlanej, 

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

 • murarz-tynkarz, 

 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 

 • zdun. 

 

Po szkole branżowej I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach II stopnia. Po ukończeniu kształcenia drugiego stopnia albo nauki w technikum budowlanym i zdaniu egzaminu państwowego przyszły budowlaniec uzyskuje tytuł zawodowy technika budownictwa.

 

Szkoły branżowe II stopnia (2-letnie) i technika budowlane (5-letnie) – kwalifikacje:

 

 • technik budownictwa, 

 • technik budowy dróg, 

 • technik gazownictwa, 

 • technik geodeta, 

 • technik inżynierii sanitarnej,

 • technik inżynierii środowiska i melioracji, 

 • technik renowacji elementów architektury, 

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Czytaj także: Trendy na rynku pracy 2024 – wyzwania, szanse, zagrożenia. Co nas czeka w nowym roku?

 

Jak wybrać szkołę budowlaną?

 

Szkoły branżowe, technika budowlane, zespoły szkół budowlanych – młodzi ludzie obecnie mają spory wybór placówek edukacyjnych pomagających w starcie na rynku pracy. Pierwszym kryterium wyboru jest zawód, jakiego dana osoba chce się nauczyć. Jak widać powyżej, wybór zawodu związany jest z typem placówki i długością trwania nauki.

 

Co bardzo istotne, wybrana szkoła budowlana powinna umożliwiać zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo, po technikach budowlanych i szkołach II stopnia absolwent powinien mieć możliwość przystąpienia do matury (nie jest to obowiązkowe). Istotne jest także to, czy w danej szkole uczniowie uczą się języków obcych oraz jakich. Budowlańcy, z uwagi na wysoki popyt w całej Unii Europejskiej, często mają możliwość krótkookresowych albo dłuższych wyjazdów do pracy za granicą, dlatego kompetencje językowe mogą być bardzo ważne w przyszłej pracy zawodowej.

 

W czasie wyboru szkoły budowlanej warto kierować się zapotrzebowaniem na rynku pracy, perspektywami w branży czy chociażby zarobkami w danej profesji. Należy też dokładnie prześledzić ofertę danej placówki. Najlepsze szkoły kładą nacisk na zajęcia praktyczne, w czasie których młodzi ludzie realnie zdobywają cenne na rynku pracy umiejętności. Warto dowiedzieć się, ile osób ma każda klasa, gdzie odbywają się lekcje i kto je prowadzi. Dodatkowo można zapytać o praktyki zawodowe oraz staże dla uczniów i absolwentów.

 

Szkoła budowlana – najczęściej zadawane pytania:

 

 • Ile trwa szkoła budowlana? 

 

Długość nauki w szkole budowlanej zależy od typu szkoły. Szkoła branżowa I stopnia obejmuje 3 lata nauki, po których absolwent uzyskuje określone kwalifikacje zawodowe. Może kontynuować naukę w 2-letniej szkole branżowej II stopnia. Zarówno po szkole branżowej II stopnia, jak i 5-letnim technikum budowlanym istnieje możliwość zdobycia tytułu zawodowego technika budowlanego oraz przystąpienie do matury.

 

 • Co po szkole budowlanej?

 

Osoby po szkołach budowlanych są pilnie poszukiwani przez pracodawców z całej Polski. Do zawodów, które można podjąć nieraz od zaraz, należą m.in. murarz-tynkarz, operator maszyn budowlanych, monter instalacji budowlanych, dekarz i blacharz budowlany.

 

_____________________

Źródła:

1 Tablice REGON, GUS – listopad 2022 / listopad 2023;

2 Barometr zawodów, barometrzawodow.pl;

3 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, wynagrodzenia.pl;

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).

Więcej artykułów "Budownictwo"

Polecane oferty

 • Inżynier budowy

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  20 godz.
  Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy odpowiedzialna będzie między innymi za nadzór na pracownikami , podwykonawcami, dokonywanie obmiaru, kontrola robót budowlanych , dostaw materiałów, bhp na budowie itp.
 • JL Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Zakres obowiązków analiza budżetów kontraktów budowlanych oraz kontrola kosztów ich realizacji i zgodności z założeniami budżetowymi; analiza odchyleń w realizacji harmonogramów rzeczowo finansowych, przygotowanie prognoz finansowych; monitorowanie i kontrola wykonanych planów;...
 • JL Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Opis stanowiska przygotowanie wyceny ofertowej; analiza dokumentacji projektowej; opracowanie przedmiarów i samodzielna wycena robót budowlanych; pozyskiwanie ofert na materiały budowlane i usługi podwykonawcze (przygotowywanie, wysyłanie zapytań ofertowych i wybór najkorzystniejszej oferty)...
 • JL Sp. z o.o.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Opis stanowiska Doradztwo techniczne, analiza danych i tworzenie raportów, Prowadzenie dokumentacji technicznej serwisu, Nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem zleceń serwisowych, Stawianie się na wezwanie do usunięcia usterek, Stwierdzanie zasadności usterek, Kierowanie pism do...
 • JL Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Opis stanowiska Koordynowanie inwestycji pod względem technicznym (sporządzanie obmiarów) Sporządzanie i rozliczanie zamówień materiałowych (koordynowanie zamówień materiałów, sprzętu, transportu i usług) Kontakty z podwykonawcami oraz uczestniczenie w rozliczaniu prac podwykonawców w...
 • JL Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  22 godz.
  Zakres obowiązków weryfikacja projektów budowlanych, analiza dokumentacji technicznej i przedmiarów robót, sprawdzanie dokumentacji technicznej pod kątem kompletności; opracowanie przedmiarów, wycen i kosztorysów na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej oraz jej analizy;...

Najnowsze artykuły

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową?

Dlaczego warto wybrać szkołę branżową?

W Polsce brakuje osób z kwalifikacjami zawodowymi i tytułem technika. Jednocześnie aż 21 z 29 zawodów deficytowych na rynku pracy w 2024 roku to te, których można nauczyć się w szkole branżowej i technikum. Dyplom ze szkoły uczącej konkretnego zawodu zwiększa szanse na szybkie zdobycie etatu. Jakie szkoły branżowe są obecnie najbardziej perspektywiczne i czym się kierować w czasie wyboru?

Branża e-commerce – jakich sprzedawców potrzebuje?

Branża e-commerce – jakich sprzedawców potrzebuje?

„To nie zależy ode mnie”. „Robię, co mogę, ale nic nie poradzę” – takich tłumaczeń nie chce słyszeć żaden szef działu handlowego, zauważa Marcin Kusibab, Dyrektor Zarządzający Praca.pl. Kogo zatem większość szefów działów handlowych chciałaby mieć w swoich zespołach? Na co zwraca się największą uwagę w czasie rekrutacji? Oto co powinien wiedzieć każdy kandydat do pracy w e-commerce.

Koszty rekrutacji pracowników – jak je obniżyć w Twojej firmie?

Koszty rekrutacji pracowników – jak je obniżyć w Twojej firmie?

Badania pokazują, że koszt nieudanej rekrutacji na stanowisko, na którym pracownik zarabia 5963 zł brutto, wynosi blisko 92 tys. złotych! Skąd bierze się ta kwota? Specjalistka ds. rekrutacji Agnieszka Ciećwierz krok po kroku wyjaśnia, co wpływa na koszt naboru nowego pracownika, a także jakie narzędzia pomogą zoptymalizować proces i obniżyć wydatki rekrutacyjne.

Stacja polarna – praca, obowiązki zawodowe, zarobki, rekrutacja

Stacja polarna – praca, obowiązki zawodowe, zarobki, rekrutacja

Praca na biegunie południowym może się wydawać przygodą życia, lecz przed aplikacją warto przemyśleć swoją motywację. – Nie ma możliwości powrotu, ponieważ komuś się nie podoba, ktoś nie daje rady i rezygnuje z udziału w wyprawie – zauważa dr Małgorzata Korczak-Abshire z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Właśnie trwa rekrutacja do polskiej stacji antarktycznej. Czy warto się zgłosić?

Pomoc psychologiczna jako benefit dla pracownika – dlaczego warto?

Pomoc psychologiczna jako benefit dla pracownika – dlaczego warto?

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. To ważna data – zgodnie z przewidywaniami WHO do 2030 roku depresja stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie. Warto zastanowić się, jak środowisko pracy wpływa na kondycję psychiczną pracowników i co mogą zrobić pracodawcy, by pomóc zatrudnionym zmniejszać stres i radzić sobie z trudnościami.

Romans w pracy – czy to dobry pomysł?

Romans w pracy – czy to dobry pomysł?

Zaczyna się od flirtu, wspólnego spędzania przerw, długich godzin pracy nad tym samym projektem. Romans w pracy to zjawisko powszechniejsze, niż się wydaje. Aż 4 na 10 Polaków przyznaje, że choć raz w życiu miało romans z koleżanką lub kolegą z firmy! – Wchodząc w romans w pracy, podejmujemy ryzyko na wielu frontach – zauważa psychoterapeutka Beata Danielska.