Jak dbać o rozwój i motywację dobrych pracowników?

2019-10-02

Właściwa motywacja pracowników to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlaczego to pracodawca powinien pobudzać personel do działania? W jaki sposób powinien dobierać metody?

 

Szkolenia i rozwój pracowników – dlaczego warto inwestować w dobrych pracowników

 

Zawodowy rozwój pracowników to jedna z kluczowych kwestii rozpatrywana przez kandydatów aplikujących na nowe stanowisko. Zadają sobie pytanie, czy w nowej firmie czegoś się nauczą, czy będą mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe? Często to gwarancja awansu, rozwoju przekonuje aplikantów do decyzji o podjęciu współpracy.

 

Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały zaplanowane różne rozwiązania motywacyjne i szkoleniowe dla osób na poszczególnych etapach kariery. Inwestując w najlepszych, tak naprawdę firma inwestuje w siebie. Pozwalając na teoretyczne i praktyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności poszczególnych pracowników, przedsiębiorstwo zyskuje unikatowych specjalistów.

 

Obszary do rozwoju pracownika – przykłady

 

Jak zatem odpowiednio zaplanować rozwój zawodowy pracowników? Dobrą okazją mogą być rozmowy okresowe oceniające działania personelu. Zarówno przełożony jak i podwładny powinni się do takiego spotkania przygotować. Szef, próbując rozeznać się w oczekiwaniach pracownika, jego słabych i mocnych stronach, będzie w stanie podpowiedzieć, w jakim kierunku dana osoba może rozwijać się w firmie. Podczas rozmowy łatwo również ustalić, czy dostępne w przedsiębiorstwie opcje i założenia pracodawcy pokrywają się z tym, czego oczekuje pracownik.

 

Dla niektórych taką szansą na rozwój często jest przyłączenie do nowego projektu, zupełnie odmiennego niż dotychczasowe. Inni mogą widzieć okazję w tym, że staną się mentorami dla nowo zatrudnionych. Kolejnym sposobem na rozwój pracowników jest wysyłanie ich na specjalistyczne kursy, pozwalające rozwijać nietypowe umiejętności, jednocześnie przydatne do wypełniania obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

Oczywiście ważne jest, by szkolenia i rozwój pracowników były z jednej strony nakierowane na ich indywidualne potrzeby, ale uwzględniały również strategie i wizje przedsiębiorstwa.

 

Sposoby motywacji pracowników

 

Możliwość pokonywania kolejnych szczebli w karierze oraz zdobywania nowych umiejętności są ważnymi elementami, które wpływają na motywowanie pracowników. Często kursy związane z różnymi zainteresowaniami zawodowymi są bardzo drogie. Bywa też tak, że zajęcia pokrywają się z czasem pracy. Dlatego pracodawca, który angażuje się w doskonalenie pracowników, finansuje lub samodzielnie organizuje szkolenia, staje się bardzo atrakcyjny na rynku. Przyciąga specjalistów z branży. A to z kolei wzmacnia w pracowniku poczucie bezpieczeństwa i motywuje go jeszcze bardziej.

 

Oprócz tego pracodawca ma oczywiście szereg innych narzędzi, by wzbudzić więcej kreatywności i inicjatywy w swoich kadrach. Motywować pracowników można za pomocą czynników materialnych w postaci premii, nagród finansowych, bonów prezentowych, jak i niematerialnych (np. powierzając bardziej odpowiedzialne projekty, wysłać pochwałę do zarządu).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj