NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystent Działu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Asystent działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie organizacyjnego wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania działu firmy lub instytucji. W ramach tego zadania asystent może realizować szereg czynności, których konkretny zakres wyznacza bezpośredni przełożony - kierownik działu. Może należeć do nich przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji służbowej, wykonywanie prostych tłumaczeń, redagowanie korespondencji służbowej, organizowanie i bezpośrednia obsługa spotkań i konferencji, bezpośrednia obsługa klientów i kontrahentów firmy lub instytucji.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym zwykle przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze asystenta działu jest konieczność posiadania średniego lub wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach szkoły lub kierunku studiów adekwatnego do charakteru działalności prowadzonej w miejscu jego zatrudnienia. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków - asystenta osobistego lub asystenta działu. Wymagana jest znajomość języków obcych, obsługi komputera i urządzeń biurowych, etc.


WARUNKI PRACY

Praca asystenta działu opiera się na wykonywaniu prostych czynności organizacyjnych, wyznaczonych przez bezpośrednich przełożonych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają duże firmy i instytucje, których struktura wewnętrzna obejmuje wiele działów.


ZAROBKI

Zarobki asystenta w dużej firmie lub instytucji oscylują wokół kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystent Działu

zobacz więcej ofert pracy dla Asystent Działu