Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontroler Finansowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kontroler finansowy jest osobą o szerokim zakresie obowiązków. Należą do nich przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działań księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych pod kątem zawartych w nich informacji i ich zgodnością z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, co tyczy się także wszelkiej dokumentacji różnego rodzaju, obecnej w firmie lub instytucji. Kontroler finansowy zajmuje się także weryfikowaniem czynionych przez firmę wydatków i ich zgodnością z założonym budżetem na dany okres. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy także w planowaniu polityki kredytowej firmy lub instytucji, w której została zatrudniona. Dodatkowe obowiązki może na kontrolera finansowego nałożyć przełożony, którym jest w tym przypadku kierownik działu finansowego, lub dyrektor finansowy.


WYMAGANIA

Osoba aplikująca na stanowisko kontrolera finansowego musi legitymować się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, najlepiej zaś kierunku finanse i rachunkowość, a także wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w instytucji finansowej lub banku, i popartym referencjami. Osoba ta powinna także posiadać szczególne zdolności analityczne i numeryczne, oraz posługiwać się komputerem na poziomie biegłym. Kontroler finansowy musi być zdolny do pracy w zespole i pod presją czasu, w niektórych firmach może być wymagane zaświadczenie o niekaralności. Na tym stanowisku do niezbędnych kwalifikacji należy także dogłębna znajomość prawa finansowego, oraz wciąż aktualizowana wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, świadomość biznesowa i znajomość otoczenia rynkowego.


WARUNKI PRACY

Kontroler finansowy spędza sporą część czasu przed ekranem komputera, oraz przeglądając dokumentację w tradycyjnej formie, poszukując ewentualnych nieprawidłowości i sporządzając raporty, które składa na ręce bezpośrednich przełożonych. Poza tym kontaktuje się także z pozostałymi działami firmy lub instytucji, kontrolując poprawność wykonywanych przez ich personel obowiązków.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kontroler finansowy to stanowisko obecne w dużych, dobrze prosperujących firmach. W ostatnich latach największe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów zgłaszały przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej.


ZAROBKI

Średnie zarobki kontrolera finansowego kształtują się na poziomie od 8000 do 10000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontroler Finansowy

zobacz więcej ofert pracy dla Kontroler Finansowy