Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Systemów Informatycznych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego.


WYMAGANIA

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać wykształcenie wyższe informatyczne lub o kierunku pokrewnym. Posługiwać się w stopniu bardzo dobrym językiem angielskim. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku czyli praktyczna znajomość zagadnień związanych z instalacją i administracją systemami Linux, Windows, AIX oraz serwerami aplikacyjnymi JBOSS, OAS, WebSphere, a także systemami do archiwizacji danych (Yosemite Backup, ARCserve). Poza tym pracownik ten musi umieć, m.in.: tworzyć aplikacje przy użyciu PHP, XHTML, obsługiwać urządzenia sieciowe. Administrator systemów informatycznych cechować się powinien: umiejętnością analitycznego myślenia, zdolnością do pracy pod presją czasu i dyspozycyjnością, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz zdolnością do szybkiego uczenia się i chęciami poznawania nowych technologii IT.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy administrator systemów informatycznych jest każde przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, instytucja administracji lub inna. Administrator musi reagować na wszelkie zgłoszenia. Praca ma charakter indywidualny. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Administrator systemów informatycznych może pracować w systemie ośmiogodzinnym lub na zasadzie out-sourcingu, przez co może on pracować w kilku firmach jednocześnie. Osoba taka może pracować w branży: Informatyka/Administracja, Informatyka/Programowanie, Instalacja/Utrzymanie/Serwis, Inżynieria/Konstrukcje/Technologia, Telekomunikacja, Informatyka/Telekomunikacja.


ZAROBKI

Zarobki administratora systemów informatycznych mogą kształtować się w dość szerokim przedziale od 1500 do 10000. Wysokość gratyfikacji zależy od zakresu umiejętności tego pracownika, a także od prestiżu firmy.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Systemów Informatycznych

zobacz więcej ofert pracy dla Administrator Systemów Informatycznych