Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Project Manager / Kierownik Projektu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Project manager, tłumaczony po prostu jako kierownik projektu, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie działań osób zaangażowanych w realizację danego projektu – mowa tu głównie o przedsięwzięciach informatycznych. Kierownik opracowuje harmonogram prac, strategię działań w ramach danego projektu, organizuje też formalne warunki dla jego realizacji – sporządza niezbędną dokumentację, raportuje postępy na potrzeby bezpośrednich przełożonych. Do nieformalnych zadań osób zatrudnianych w tym charakterze należy także z pewnością motywowanie zespołu, konsultowanie proponowanych przez nich rozwiązań, udzielanie porad i opiniowanie projektu na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym zwykle przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze Project Managera jest z pewnością konieczność posiadania wyższego wykształcenia. Kwestia konkretnego kierunku studiów jest jednak ściśle uzależniona od charakteru branży i rodzaju nadzorowanych projektów. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku związanym z nadzorowaniem i koordynowaniem prac zespołów projektowych w danej branży. Cechy personalne, jakimi legitymować powinien się dobry Kierownik projektu to z pewnością operatywność, odpowiedzialność, kreatywność, cierpliwość i zdolność zarządzania kapitałem ludzkim.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy kierownika projektu są uzależnione od rodzaju tegoż projektu i branży której dotyczy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Zarobki kierownika projektu szacowane są w przedziale od 10 000 do 15 000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Project Manager / Kierownik Projektu

zobacz więcej ofert pracy dla Project Manager / Kierownik Projektu