Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Księgowości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich działań przygotowuje okresowe raporty i składa je na ręce bezpośrednich przełożonych – w tym przypadku kierownika ds. księgowości. Specjaliści wykonują swoje obowiązki w myśl wewnętrznych procedur, opracowywanych przez kierownika działu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań kwalifikacyjnych, jakich mogą spodziewać się kandydaci na stanowisko specjalisty do spraw księgowości, warto zwrócić szczególną uwagę na obowiązek posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej – preferowane przez potencjalnych pracodawców kierunki to finanse i rachunkowość i pochodne. Równie istotne jest doświadczenie, zdobyte na stanowisku związanych z księgowością, najlepiej co najmniej kilkuletnie. Specjalista ds. księgowości musi posiadać dogłębną znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości, a także odznaczać się umiejętnością obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym (wraz z oprogramowaniem do prowadzenia księgowości). Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekuje się cech personalnych, pozwalających im na efektywną pracę w zespole, a także zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków i szczególnych zdolności numerycznych i analitycznych.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw księgowości jest pracą, w przeważającej części, biurową, wykonywaną za pośrednictwem komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu instytucjach i firmach komercyjnych, obracających się w granicach różnych branż.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się przeważnie od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie i rosną w zależności od wielkości firmy i regionu, w którym funkcjonuje, a także stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Księgowości

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Księgowości