Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Ratownik Medyczny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Ratownik medyczny jest osobą, której obowiązkiem jest świadczenie pomocy medycznej przy użyciu dostępnego sprzętu, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. Zadania te polegają m.in. na udzielaniu pierwszej pomocy, podtrzymywaniu funkcji życiowych i opiece w trakcie transportu do szpitala. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ocenia on stan zdrowia poszkodowanych, zabezpiecza teren i pomaga w ewakuacji tak, by zminimalizować ryzyko większej liczby ofiar.

WYMAGANIA

Do pracy w charakterze ratownika medycznego potrzebne jest kierunkowe wykształcenie. Można je nabyć poprzez ukończenie: studiów wyższych na kierunku ratownictwo, medycznych szkół policealnych lub kursów. Do wykonywania zawodu potrzebny jest dobry stan zdrowia, a w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodną komunikację z pacjentami.

Oprócz wiedzy medycznej niezbędne są także odpowiednie predyspozycje psychiczne. Ratownik musi być osobą opanowaną, odporną na stres i potrafiącą pracować w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w trudnych warunkach, tj. w sytuacji zagrożenia i pod presją czasu, a także zdolność do podejmowania szybkich decyzji, od których może zależeć życie i zdrowie poszkodowanych.

WARUNKI PRACY

Ratownik medyczny pracuje w bardzo specyficznych warunkach, które wiążą się z licznymi zagrożeniami. Każdy z wykonujących ten zawód zapoznaje się ze szczegółową listą w tym zakresie. Niebezpieczna bywa sama jazda karetką do wypadku, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kolizji drogowej. Na miejscu ratownik styka się z krwią czy wydzielinami poszkodowanych, co powoduje ryzyko zakażeń, np. wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby. Do tego dochodzi często agresja i panika ze strony osób trzecich – pacjentów, ich rodzin, a nawet przypadkowych obserwatorów zdarzenia.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Ratownik medyczny znajduje zatrudnienie przede wszystkim w stacjach pogotowia czy szpitalnych oddziałach ratunkowych w szpitalach. Pracuje także w stacjach pogotowia górskiego, lotniczego czy jednostkach ratunkowych tworzonych przy innych służbach. Może pełnić także rolę wykładowcy w placówkach szkoleniowych czy na kursach oraz zajmować się pomocą medyczną podczas obozów i kolonii.

ZAROBKI

Wynagrodzenie ratownika medycznego może być bardzo różne – zależy od miejsca pracy i regionu. Na etacie płaca wynosi średnio 2,2 tys. zł. Większe zarobki można uzyskać, pracując na kontrakcie, jednak wtedy trzeba samodzielnie odprowadzać składki i jest się pozbawionym ochrony pracowniczej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Ratownik Medyczny

zobacz więcej ofert pracy dla Ratownik Medyczny