Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technik Elektroradiolog

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik elektroradiolog jest pracownikiem związanym pośrednio lub bezpośrednio z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia – wykonuje na indywidualne zlecenie lekarza badania pacjentów z zakresu diagnostyki elektromedycznej oraz radiodiagnostyki. W praktyce oznacza to wykonywanie lub uczestnictwo w przeprowadzaniu badań rentgenowskich, ultrasonograficznych, scyntygraficznych, densytometrycznych, elektrokardiograficznych, spirometrycznych, elektroencefalograficznych, audiometrycznych, a także tomografii komputerowej. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi także radioterapię i różnorodne formy rehabilitacji z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu elektromedycznego. We wszystkich prowadzonych działaniach elektroradiolog kieruje się dobrem pacjenta, co przekłada się na przestrzeganie zasad zabezpieczania przed szkodliwym działaniem promieniowania, etc.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu elektroradiologa jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na kierunku elektroradiologia, oraz odbycie stosownej ilości godzin w ramach praktyki zawodowej. Ukończenie wyższej uczelni technicznej skutkuje pozyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera w danej specjalności. Potencjalni pracodawcy chętnie przyjmują także absolwentów jednej z zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych lub techników, kształcących na adekwatnym kierunku i gwarantujących pozyskanie tytułu technika elektroradiologii. Niezwykle istotne w pełnieniu obowiązków okazuje sęi praktyczne doświadczenie, posiadane przez kandydata.


WARUNKI PRACY

Praca elektroradiologa wiąże się z ponoszeniem dużej odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, skierowanych przez lekarza prowadzącego. Obsługa licznych urządzeń elektromedycznych wymaga od osób zainteresowanych objęciem stanowiska obszernej wiedzy technicznej i praktycznych uzdolnień manualnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Osoby wykształcone w tym charakterze są chętnie zatrudniane w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, a także w prywatnych zakładach elektroradiologii.


ZAROBKI

Średnie zarobki osoby zatrudnionej w tym charakterze kształtują się na poziomie 1800 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technik Elektroradiolog

zobacz więcej ofert pracy dla Technik Elektroradiolog