Lista stanowisk - Kierownik Sklepu

Polecane oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta

Kierownik Sklepu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

W najbardziej ogólnym ujęciu obowiązki kierownika sklepu są bardzo podobne do tych, które spoczywają na osobie zatrudnionej w charakterze kierownika salonu, z tą jedynie różnicą, że sklepem nazywamy zazwyczaj lokal handlowy, podczas, gdy salonem może być także punkt usługowy. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za organizowanie formalnego zaplecza dla funkcjonowania sklepu, nadzorowanie personelu zatrudnionego na jego obszarze, koordynowanie sprzedaży bezpośredniej. Kierownik ustala harmonogram dostaw i negocjuje warunki zawieranych transakcji, kreuje ogólną politykę marketingową i finansową sklepu, zajmuje się jego promocją i dba o bezpieczeństwo i wydajność pracy zatrudnionych w nim osób. Kierownik jest głównym organem decyzyjnym w sprawach najbardziej istotnych dla maksymalizacji zysków i podtrzymania najwyższych standardów oferowanych produktów. Samodzielnie ustala także ceny oferowanych na terenie sklepu produktów.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą osoby zainteresowane pracą w charakterze kierownika sklepu na pierwsze miejsce przebija się kwestia posiadanego przez nich wykształcenia – preferowani są kandydaci, legitymujący się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na kierunku marketing i zarządzanie, lub podobnym. W praktyce przyjmowane są jednak także osoby posiadające wykształcenie średnie. Doświadczenie, pozyskane na stanowisku związanym ze sprzedażą bezpośrednią, oraz zdolności zarządzania kapitałem ludzkim i budżetem będą w tym przypadku równie istotne. Kierownikiem samodzielnego sklepu, nienależącego do sieci podobnych lokali o dużym zasięgu, jest przeważnie jego właściciel, a w tym przypadku powyższe wymogi są oczywiście nieistotne.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika sklepu jest oczywiście przestrzeń samego lokalu, lecz kierownik utrzymuje także kontakty z dostawcami i innymi jednostkami zewnętrznymi, zaangażowanymi w bieżące funkcjonowanie sklepu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik sklepu funkcjonuje w każdym większym lokalu handlowym, którego zarządzaniem nie zajmuje się sam właściciel. W przypadkach dużych sieci sklepów, osoba decydująca się na objęcie lokalu na zasadach franczyzy zostaje jednocześnie jego kierownikiem.


ZAROBKI

Zarobki kierownika sklepu są bardzo zróżnicowane, w zależności od jego wielkości i umiejscowienia, a także rodzaju oferowanych produktów, jednak stawka minimalna to w tym przypadku 2000 złotych brutto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta