Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik HelpDesk

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Help Desk  to osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie informacji oraz kontakt z klientami w trakcie rozwiązywania zaistniałych problemów. Zakres tej pomocy jest uzależniony od branży, w której działa firma – może być to np. sektor finansowy, IT, księgowość, prawo czy management.

W zależności od potrzeb kontakt z klientami odbywa się w różny sposób. Przede wszystkimi telefonicznie, poprzez specjalną infolinię, czy też za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. Skype, wideokonferencje czy komunikatory. Pracownik przyjmuje zgłoszenia, wstępnie je analizuje i przedstawia diagnozę problemu, a następnie przekazuje uwagi do specjalistów odpowiedzialnych za ich późniejsze usuwanie.

WYMAGANIA 

Pracownik Help Desk powinien mieć wykształcenie minimum średnie lub wyższe o profilu zgodnym ze świadczonymi usługami. Wiedza branżowa jest niezbędna do tego, aby sprawnie rozpoznać  rozwiązywać powstałe problemy lub awarie. Ze względu na obsługę klientów międzynarodowych, powinien znać w stopniu dobrym język angielski, a inne języki obce będą jego dodatkowym atutem.

Cenione są komunikatywność, otwartość i pozytywne nastawienie do drugiego człowieka, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz dokładność w wykonywaniu obowiązków. Duże znaczenie ma także prezencja – schludny wygląd, miły i spokojny głos, nienaganne maniery.

WARUNKI PRACY 

Miejscem zatrudnienia jest najczęściej centrala lub oddział firmy, a pracowników helpdesk obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Jeśli firma świadczy usługi na całym świecie, istnieje możliwość pracy zmianowej oraz w dni ustawowo wolne. Praca to przede wszystkim kontakt z ludźmi – klientami, współpracownikami czy innymi podmiotami zewnętrznymi. Zwykle na tym stanowisku pracują ludzie młodzi, chcący budować swoją karierę, podnosić kwalifikacje i walczyć o awans w strukturze firmy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

Pracownik Helpdesk może znaleźć pracę w firmach będących tzw. biurami pomocy w danej branży (call center, firmy doradcze), a także w przedsiębiorstwach, które podobne działy mają w swojej strukturze. Chociażby z sektora IT, nieruchomości, finansów, komunikacji i marketingu.

ZAROBKI

Wynagrodzenie pracownika Helpdesk odpowiedzialnego za obsługę klienta może być bardzo różne. Przy najprostszych działach call center rozpoczyna się od 1,4 tys. zł, ale wraz ze wzrostem doświadczenia oraz poziomem trudności zadań rośnie – nawet do powyżej 5 tys. Do tego dochodzi niekiedy system premiowy uzależniony od wyników oraz benefity pozapłacowe.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik HelpDesk

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik HelpDesk