Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

2019-03-15

Przy omawianiu tego zagadnienia zwrócimy uwagę na dwie perspektywy – pracodawcy/zleceniodawcy (płatnika) i pracownika (ubezpieczonego). Jakie są obowiązki pierwszego i jakie prawa drugiego? Co zrobić z otrzymanym pismem? Kiedy i w jaki sposób dostarczyć je pracownikowi?

 

Informacja o składkach ZUS dla pracownika

 

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej to dokumenty, które dają pracownikowi wgląd w działania pracodawcy, dotyczące odprowadzania przez niego składek do ZUS. Z zasady oczywiście nikt nie planuje oszustw w tym zakresie, chodzi bardziej o weryfikację danych.

 

Istnieje kilka możliwości dostarczania takich danych. Pierwsza – to informacja miesięczna. Nie jest obowiązkowa. Pracodawca udziela jej na żądanie pracownika.
Druga wersja – to roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika. Ta już jest obowiązkowa, ubezpieczony nie musi występować ze specjalną prośbą. To płatnik powinien dopilnować, by dotarła do zainteresowanego w odpowiednim terminie – 28 lutego.

 

Jeśli jednak pracownik występował co miesiąc z prośbą o przedstawienie informacji o odprowadzanych składkach ZUS i otrzymał komplet dwunastu dokumentów, wtedy pracodawca nie musi już generować rocznego zestawienia.

 

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - druk

 

Raporty są przekazywane na piśmie lub za pomącą formularza elektronicznego (ubezpieczony musi wyrazić zgodę na wersję elektroniczną). Istnieje także możliwość dostarczenia pracownikowi innego formatu dokumentu, jednak powinien on wtedy spełniać wymogi określone w ustawie (o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Formularze ZUS IMIR (dawniej był to druk RMUA) można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na portalu znajdują się również porady dla pracodawców, jak wypełnić poszczególne pola.

 

ZUS, informacje o składkach – co zrobić z danymi?

 

To płatnik reguluje nasze składki z ZUS. Informacja roczna natomiast daje możliwość weryfikacji tych danych. Skorzystajmy z niej więc i skontrolujmy, czy wszystko jest wypełnione prawidłowo. Co można przeanalizować? Oczywiście nasze dane personalne i teleadresowe oraz wszystkie elementy dotyczące odprowadzanych składek. W przypadku, kiedy zidentyfikujemy jakąś nieprawidłowość, mamy trzy miesiące na to, by ubiegać się u pracodawcy o sprostowanie. Musimy również poinformować ZUS.

 

Mimo że wydaje się, iż to tylko formalność, skorzystajmy z możliwości, by przejrzeć dokumenty dotyczące opłacania naszych składek.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj