Jak legalnie pracować w USA

2019-08-19

Legalna praca w USA

 

Wiele osób marzy o tym, aby przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych i tam rozpocząć nowe życie. Emigrując, najczęściej liczy się na większe zarobki oraz lepsze perspektywy rozwoju. „Wyjazdy do pracy USA” - taką frazę najczęściej wpisują osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w Ameryce. Jak załatwić sobie legalną pracę w USA? Przede wszystkim potrzebna jest wiza.

 

Osoby studiujące mogą skorzystać z programów typu work&travel. Kandydaci muszą płynnie władać językiem angielskim w formie mówionej i pisanej. Trzeba także potwierdzić zaliczenie przynajmniej pierwszego semestru. Spełniając te wymogi, można ubiegać się o wizę w konsulacie. W przypadku projektu work&travel amerykański pracodawca określa, na jak długo przyjadą stażyści. Po zakończeniu stażu można jeszcze przez 30 dni przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych i podróżować. Powyższa opcja jest skierowana do studentów. Co powinny zrobić osoby, które nie mają takiego statusu?

 

Jak dostać wizę pracowniczą do USA

 

Aby rozpocząć pracę w USA należy ubiegać się o przyznanie wizy pracowniczej imigracyjnej. Żeby ją otrzymać trzeba przede wszystkim posiadać ofertę pracy od amerykańskiego przedsiębiorcy. Przed rozmową z konsulem należy zarejestrować się za pomocą strony internetowej. Rejestracja może być również dokonana za pomocą infolinii. Numer z Polski to +48 22 307 136 (czynna w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku).

 

Wizy imigracyjne, tak samo jak narzeczeńskie, nie są wydawane w dniu spotkania. Ubiegający się będą musieli poczekać na dokumenty. Podczas rejestracji wybiera się także formę ich odbioru. Dostępne są następujące opcje:

• paszport z wizą dostarczony do domu (dodatkowa opłata za usługę to 24 zł, płatne przy odbiorze),
• bezpłatna forma - do dowolnego punktu TNT.

 

Przed rozmową z konsulem przyszły pracodawca z USA musi złożyć petycję w Urzędzie Imigracyjnym Stanów Zjednoczonych (USCIS). Jednym z najważniejszych wymogów jest jej zatwierdzenie przez urzędników USCIS. W trakcie spotkania pracownicy konsulatu bądź ambasady zweryfikują, czy formularz petycji został zaakceptowany w PIMS (Petition Information Management Service). Aby było to możliwe, ubiegający się o wizę muszą podać specjalny numer I-129, który został im wcześniej przesłany.

 

Rodzaje wiz pracowniczych:

• H-1B (zawody specjalistyczne) - przyznawana jest ludziom, którzy posiadają tytuł co najmniej licencjata zawodu specjalistycznego. To, czy dana profesja zalicza się do zawodów specjalistycznych, określa USCIS. Przyszły pracodawca jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Imigracyjnym petycji oraz przedstawienia warunków umowy.

• H-2A - dotyczy tymczasowych pracowników rolnych.

• H-2B - pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani w zawodach, na które jest zwiększone zapotrzebowanie. W przypadku zatrudnienia osób z innych krajów amerykańscy przedsiębiorcy muszą uzyskać z Departamentu pracy zaświadczenie, że na terenie danego stanu brakuje ludzi, którzy mogliby się podjąć wykonywania zadań.

• H-3 - wiza dotycząca stażu. Przeznaczona jest dla kandydatów chcących podjąć dwuletni staż zorganizowany przez firmę w dziedzinie innej niż wykształcenie.

• L-1 - pracownicy oddelegowani do oddziału firmy.

• O - mogą się o nią ubiegać osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w takich dziedzinach jak: nauka, sztuka, edukacja, kinematografia, sport oraz biznes.

• Q - wiza przyznawana osobom, które biorą udział w wymianie międzykulturowej.

Aby ubiegać o jedną z wyżej wymienionych wiz, należy złożyć następujące dokumenty:

• formularz elektronicznego wniosku o wizę DS-160,
• ważny paszport,
• jedno zdjęcie (5cm x 5 cm) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
• potwierdzenie opłaty za rozpatrzenie wniosku,
• dziesięciocyfrowy numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160.
W przypadku braku pełnej dokumentacji wnioski nie będą rozpatrywane. Wypełniając formularze, należy pamiętać, że podawanie fałszywych danych to oszustwo, które skutkuje zakazem wjazdu na teren USA.


Agencja pracy USA


Sprawdzonym sposobem na szukanie zatrudnienia w Stanach jest korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy. Zatrudniają one pracowników, a następnie „wypożyczają” ich różnym firmom. Takie instytucje najczęściej pobierają od 10% do 20% wynagrodzenia. Jeśli agencja wymaga od klientów zapłaty z góry, najprawdopodobniej jest to oszustwo. Dlatego nie zaleca się płacić, ani tym bardziej polegać na zapewnieniach, że szybko dostaniemy pracę.
Na terenie USA działa około 2000 lokalnych ośrodków zatrudnienia. Większość ogłoszeń jest skierowana do niewykwalifikowanych bądź średnio wykwalifikowanych pracowników. Firmy, które poszukują osób na stanowiska kierownicze, najczęściej zatrudniają prywatnego pośrednika pracy.
Zanim skorzystamy z usług zagranicznego pośrednika pracy, należy dokładnie sprawdzić, czy dana organizacja znajduje się na liście licencjonowanych, stanowych placówek.


Praca bez języka - USA


Jak już było wyżej wspomniane, podczas rozmowy z konsulem sprawdzana jest znajomość języka angielskiego. W związku z tym osoby ubiegający się o wizę powinni wykazać się w umiejętnością porozumienia się za pomocą kilku podstawowych zwrotów. W niektórych przypadkach pracodawcy oferują zagranicznym podwładnym dodatkowe kursy doszkalające.

Przeczytaj także:

Skomentuj