Odbiór nadgodzin – wolne, wniosek

2019-02-11

Odbiór nadgodzin


Coraz częściej można usłyszeć, że ktoś po raz kolejny został w pracy po godzinach. Obecnie jest to norma, dlatego warto dowiedzieć się, co przysługuje pracownikowi, który pracował dłużej, niż przewidują zapisy w umowie o pracę. W takiej sytuacji pracownik ma prawo do tak zwanego odbioru nadgodzin. Jak zatem zdefiniować pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych?

Według artykułu 129. Kodeksu pracy nadgodziny należy rozumieć przez pracę w godzinach, które wykraczają poza obowiązujące pracownika normy czasowe oraz  pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Oznacza to, że za pracę w godzinach nadliczbowych można uznać pracę ponad 8 godzin na dobę, lub odpowiednio 12 albo 16 godzin w przypadku stosowania podstawowej lub równoważnej normy czasu pracy.
Pracując po godzinach musimy pamiętać, że w zamian za to, możemy zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu. Czas wolny za nadgodziny musi się równać ilości godzin nadliczbowych, które przepracowaliśmy.

 

Wolne za nadgodziny


Odbiór nadgodzin może także nastąpić na wniosek pracownika lub na polecenie pracodawcy (w takim wypadku wniosek o odbiór nadgodzin nie jest konieczny) i jest on inaczej liczony. Jeżeli przełożony udziela czasu wolnego, to musi to być wymiar czasu o połowę wyższy niż liczba przepracowanych nadgodzin. Nie może to jednak wpłynąć na wynagrodzenie pracownika. W takiej sytuacji dni wolne za nadgodziny muszą być udzielone do końca okresu rozliczeniowego. Warto tutaj jednak dodać, że jeżeli pracownik otrzymał dzień wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, to nie może ubiegać się o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

 

Wolne za nadgodziny – wniosek


Jeżeli wolimy, aby pracodawca udzielił nam dzień wolny za nadgodziny, to musimy złożyć odpowiedni wniosek. Najczęściej możemy w takim wypadku skorzystać z dokumentów już istniejących, które powinny być przygotowane przez każdą firmę.
Takie podanie o odbiór nadgodzin zawiera imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę oraz specjalną formułkę z prośbą o udzielenie dnia wolnego.

 

 

……………………………………..                                                                                                  ….……………………..……………
(imię i nazwisko pracownika)    

 

(miejscowość, data)

 

 


…………………………………………
(oznaczenie pracodawcy)

 

 WNIOSEK  O UDZIELENIE CZASU WOLNEGONa podstawie art. 1512 § 1 k.p. wnoszę o udzielenie czasu wolnego w  dniu/ dniach ……..….. w wymiarze ……………………………..…………… godzin, w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wypracowanych w  dniach/miesiącach …………………………….

 

………………………………………


                                                                                             (data i podpis pracownika)

Przeczytaj także:

Skomentuj