Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Kapitał ludzki w firmie – co to jest, jak nim zarządzać?

2020-02-18

Kapitał ludzki definiuje się jako zbiór umiejętności, wiedzy, motywacji, energii itd. które określają każdego człowieka. Jaka jest rola kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie?

 

Zasoby ludzkie w organizacji

 

Kapitał ludzki to jeden z fundamentów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mimo że posiada ono inne zasoby – materialne, ruchomości, nieruchomości, zasoby finansowe – to jednak właśnie kapitał ludzki w firmie odgrywa szczególne znaczenie. To burze mózgów generują niezwykłe pomysły pozwalające wybić się wśród konkurencji, a doświadczenie pracowników podtrzymuję tę pozycję przez długie lata.

 

Jednak zasoby ludzkie mogą też wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie firmy. Brak motywacji, źle przeprowadzone szkolenie pracowników, konflikty, niezdrowa rywalizacja działają na firmę destrukcyjnie.

 

Wartość kapitału ludzkiego w firmie – jak wyliczyć?

 

Trudno jest zmierzyć wartość kapitału ludzkiego. Jak przeliczyć czyjąś kreatywność, jak wyznaczyć wzór na motywację? Okazuje się jednak, że jest to możliwe, wzory opierają się na różnorakich wskaźnikach. Główny podział obejmuje metody kosztowe i dochodowe. Pierwsze dotyczą wydatków firmy na rozwijanie umiejętności, wiedzy personelu itd. (np. metoda M. Dobii). Kolejne opierają się o wysokość generowanych dochodów (np. metoda Dublina i Lotki, metoda W. Farra).

 

Modele zarządzania zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga szerokiego spojrzenia na wiele różnych obszarów działania firmy, w tym na zarządzenie personelem. Odpowiednio zaplanowana polityka personalna może w istotny sposób przyczynić się do wzrostu efektywności. Powinna ona obejmować zarówno rekrutację, jak i wdrażanie nowych pracowników, a także współpracy z długotrwale zatrudnionymi.

 

Tutaj również pojawiło się wiele różnorodnych metod na to, by w jak najlepszym stopniu wykorzystać zasoby ludzkie w organizacji.

 

Na przykład:

 

Model Michigan – opiera się o cztery główne filary: dobór pracowników, ocena efektów pracy, nagradzanie pracownika, rozwój kadr. Przy tej metodzie, zarządzanie zasobami ludzkimi funkcjonuje przy uwzględnieniu otoczenia przedsiębiorstwa, jego misji i struktury organizacji.

 

Model harwardzki – tu również występują cztery różne wskaźniki: partycypacja pracowników, ruchliwość pracownicza, system nagradzania, system pracy. Wyróżnia się tu wpływ interesariuszy (np. kierownictwa, akcjonariuszy), a efekty zarządzania mają charakter bezpośredni i długofalowy.


Wiele mówi się o tym, że jednym z najcenniejszych bogactw Polski jest kapitał ludzki. Kształtuje się tu wielu wysokiej klasy specjalistów, osób chcących się rozwijać i uczyć. Tymczasem nie wszyscy potrafimy z niego korzystać. Marnujemy bardzo cenny kapitał intelektualny. Pracownicy wyjeżdżają za granicę, ponieważ szukają lepszych warunków płacy i pracy.

 

Przeczytaj także: