Lista stanowisk - Inżynier Systemu

Polecane oferty - Informatyka / Administracja

Inżynier Systemu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier systemów zajmuje się opracowywaniem nowych systemów i sieci informatycznych oraz późniejszym wrażeniem tych rozwiązań u klientów, a także administracją nimi oraz instalacją i modyfikacją baz danych. W zakres obowiązków wchodzi również diagnostyka ewentualnych problemów oraz stałe wsparcie techniczne dla podmiotów korzystających z opracowanych rozwiązań. Osoby na tym stanowisku sporządzają także dokumentację techniczną, testową i powykonawczą projektów.

WYMAGANIA

Inżynier systemów powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne. Ważną kwestią jest również odpowiednie doświadczenie zawodowe, najlepiej udokumentowane sukcesami. Pracodawcy wymagają znajomości rozwiązań Microsoft System Center, platformy SQL, programowania xml i pisania skryptów w PowerShell. Ważne są także umiejętności z zakresu zarządzania i administracji systemami informatycznymi oraz budowy konfiguracji i zarządzania sieciami LAN.

Praca wymaga też predyspozycji do pracy z klientami, głównie biznesowymi, zdolności analitycznego myślenia i dobrej znajomości języków obcych, przede wszystkim angielskiego.

WARUNKI PRACY

Głównym miejscem pracy jest siedziba firmy, a w szczególności pracownia/laboratorium, gdzie pracuje się nad stworzeniem nowych systemów. Codziennie pracownik ma kontakt z nowoczesnymi technologiami. Konieczny jest także kontakt z klientem, zarówno na etapie przygotowywania projektu, jego realizacji, a także po wdrożeniu, kiedy zachodzi niekiedy konieczność wsparcia i nadzoru nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier systemów może szukać zatrudnienia w firmach z branży IT, a także innych gałęziach gospodarki, które opierają się na innowacjach. Często takie przedsiębiorstwa są zlokalizowane w parkach technologicznych. Oferty pracy pochodzą także z instytucji naukowych i ośrodków badawczych opracowujących nowe rozwiązania technologiczne.

ZAROBKI

Najlepsze zarobki oferują duże firmy zlokalizowane z największych miastach (powyżej 500 tys.). Dla osób rozpoczynających karierę np. jako młodszy inżynier systemów, wynagrodzenia wahają się w przedziale 2,5-3,2 tys. Wraz ze wzrostem doświadczenia średnia pensja rośnie do 4,4 tys. zł, ale najlepsi specjaliści, zajmujący się najbardziej skomplikowanymi zagadnieniami, mogą liczyć nawet na 8-9 tys. zł.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Informatyka / Administracja