CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Lista stanowisk - Organizacje pozarządowe / Wolontariat

Biegły Rewident
Biegły rewident (audytor) - osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Aby móc wykonywać ten zawód, należy być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, obok badania sprawozdań finansowych, może być: usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych, przeglądy sprawozdań finansowych, ekspertyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego...
Czytaj więcej...
Fundraiser
Fundraiser to stanowisko nowe na rynku pracy w Polsce i, co ciekawe, związane głównie z działalnością charytatywną. Osoba obsadzona na tym stanowisku, zwanym czasem profesjonalnym pośrednikiem dobra, pozyskuje środki na finansowanie działalności charytatywnej danej organizacji wyszukując sponsorów prywatnych i biznesowych. Wśród najpopularniejszych w Polsce kampanii fundraisingowych znalazły się akcja Pajacyk, Wielka Or...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Ochrony Środowiska
Kierownik do spraw ochrony środowiska zajmuje się koordynowaniem działań podległego sobie zespołu, który stoi na straży przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w danej firmie lub instytucji. Zespół ten zapobiega łamaniu tych przepisów i dba o wprowadzanie procedur mających na celu ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń (jeśli charakterystyka prowadzonej przez firmę działalności wiąże się z ich emisją). Ki...
Czytaj więcej...
Pracownik Fundacji
Pracownik fundacji – osoba, której praca polega na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Pracownik stara się nieść pomoc, uwzględniając najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. W swojej działalności zawodowej pracownik fundacji respektuje godność drugiej osoby, jej podmiotowość i autonomie oraz jej prawo do kierowania się własnym systemem wartości i dokonywania własnych wyborów. Pracownik zna granice swoich komp...
Czytaj więcej...
Ratownik Górski
Zadaniem ratownika jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnorodnych wypadków, poszukiwanie osób zaginionych na danym terenie, lub niesienie pomocy w innych temu podobnych przypadkach. Ratownik górski wykonuje powyższe czynności na obszarze górskim; należy do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i w jego szeregach uczestniczy w licznych akcjach poszukiwawczych, ratown...
Czytaj więcej...
Ratownik Pokładowy
Zadaniem zawodowego ratownika jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnorodnych wypadków, poszukiwanie osób zaginionych na danym terenie, lub niesienie pomocy w innych temu podobnych przypadkach. Ratownik pokładowy jest członkiem ekipy śmigłowca ratunkowego, wykorzystywana w wypadkach na różnym terenie, zwłaszcza zaś w ratownictwie morskim i śródlądowym. Osoba obsadzona na tym stano...
Czytaj więcej...
Wolontariusz
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela). Wolontariusz również jest zobligowany do wywiązania się z obo...
Czytaj więcej...