Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych, udział w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych, realizacja modyfikacji w wyposażeniu zakładu (instaluje nowe urządzenia i maszyny, demontuje stare), a także, planuje dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, składa zamówienia na nowy sprzęt, współpracuje na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń.


WYMAGANIA

Specjalista ds. utrzymania ruchu powinien mieć wykształcenie minimum średnie techniczne lub wyższe techniczne (mechanika/automatyka), a także prawo jazdy kategorii B oraz znać przepisy BHP. Ważną kwestią jest też znajomość zagadnień technicznych w obszarze utrzymania ruchu. Mile widziane 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu. Pracownik ten powinna cechować się również, m.in.: analitycznym myśleniem, precyzją, zdolnościami negocjacyjnymi, przywódczymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością i samodzielnością oraz bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością zarządzania ludźmi.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo - hale produkcyjne oraz biuro. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Osoba na tym stanowisku ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia) oraz możliwość awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. utrzymania ruchu może być zatrudniony w branży: Produkcja/Technologia.


ZAROBKI

Wynagrodzenie pracownika tego kształtuje się w granicach od 2,500 zł. - 5 tys. zł. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Utrzymania Ruchu