Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny

2019-02-15

Większość pracowników na słowo „urlop” reaguje szerokim uśmiechem. Nic dziwnego – urlop kojarzy się z odpoczynkiem, piaskiem pod stopami, błogim lenistwem czy kojącą ciszą wśród bezkresu lasu. Przyjemnie jest siedzieć na plaży i moczyć stopy w chłodnej wodzie, mając jednocześnie świadomość, że nasze konto bankowe zostanie zasilone kolejną wypłatą. Jednak nie zawsze odpoczynek od monotonnej i niesatysfakcjonującej pracy jest tak relaksujący, a jedną z takich sytuacji jest wysłanie pracownika na urlop bezpłatny.   

 

Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny


Odpowiedź na pytanie, czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, jest jasna – nie. To po stronie pracownika leży inicjatywa wystąpienia z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego, rolą pracodawcy zaś jest jego akceptacja bądź odrzucenie. Przełożony może także udzielić zgody pod pewnymi warunkami, na przykład stosując ramy czasowe „od... do...”. Co ważne, zatrudniający nie może odmówić umożliwienia powrotu do pracy zatrudnionego po wykorzystaniu przez niego urlopu. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, w której pracownik nie stawił się w pracy po zakończeniu urlopu – może być zwolniony bez wypowiedzenia na sutek ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

 

Przymusowy urlop bezpłatny – bez zgody pracownika


Wszyscy pracownicy powinni być dobrze zaznajomieni zarówno z zakresem swoich obowiązków, jak też praw. Warto zatem wiedzieć, że przymusowy urlop bezpłatny występuje tylko w przypadku pełnienia określonych funkcji w zakładowym związku zawodowym. Każda sytuacja, w której pracodawca wysyła na urlop bezpłatny personel niepełniący żadnych obowiązków w organizacjach związkowych nie powinna mieć miejsca. Bezpłatne urlopowanie udzielane jest wyłącznie na podstawie wcześniejszego pisemnego wniosku, zatem firma nie może zmuszać swojej załogi do przyjęcia niekorzystnych dla niej rozwiązań.

 

Powody urlopu bezpłatnego


Powody urlopu bezpłatnego mogą być różne – od zwykłego przemęczenia, przez remont, zawiezienie dziecka do lekarza, aż po pracę na rzecz innego (lub tego samego) pracodawcy. W ostatnim przypadku zakres czynności powinien być różny od wykonywanych w ramach umowy o pracę, a samo zatrudnienie odbywać się na podstawie umowy cywilno-prawnej. Niezależnie od powodów, którymi kieruje się pracownik, nie ma obowiązku wyszczególniać ich we wniosku. Przedsiębiorca nie ma prawa uzależniać przyznania urlopu od wpisania do formularza przyczyn, dla których kadra pracownicza planuje jego wzięcie.

 

Urlop bezpłatny – Kodeks pracy


Urlop bezpłatny Kodeks pracy opisuje dość szczegółowo. Pierwszym aspektem jest czas trwania: ustawodawca nie przewidział jego górnej granicy. Oznacza to, że pracownik może być urlopowany nawet przez kilka lat. Jednak w przypadku, gdy stan taki trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mogą wpisać do wniosku klauzulę umożliwiającą wcześniejszy powrót pracownika (tylko za jego zgodą i z ważnych dla pracodawcy przyczyn). Konsekwencje urlopu bezpłatnego są daleko idące, toteż warto mieć świadomość niezmiernie istotnej dla wszystkich pracowników kwestii – jeśli trwa on do trzydziestu dni, nie ogranicza uprawnień w zakresie urlopu wypoczynkowego. Jednak po upływie miesiąca do braku pensji należy doliczyć utratę ubezpieczenia społecznego, emerytalnego i zdrowotnego. Bezpłatny urlop uprawnia płatnika do zaprzestania odprowadzania ZUS-owskich składek, dlatego też zatrudnionemu nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego  czy świadczenia rehabilitacyjnego.
Zatem, czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody? Specjaliści od prawa pracy są tu zgodni – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Przeczytaj także:

Skomentuj