Opinia o pracowniku - zobacz wzór

2018-03-15

 

Opinia o pracowniku jest dokumentem, który sporządzany jest przez pracodawcę na prośbę byłego pracownika. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy.

Opinia taka jest zbiorem subiektywnych opinii. Nie musi być zatem wyłącznie pozytywna. Jej sporządzanie nie jest wymogiem wynikającym z Kodeksu Pracy, dlatego pracodawca nie musi jej wystawiać. Przyjęło się jednak, że nie jest wystawiana wtedy, gdy opinia o pracowniku miałaby mieć wydźwięk negatywny. Warto mieć na uwadze, że nie może być ona wyłącznie zbiorem superlatyw i powinna umożliwić sformułowanie oceny przez odbiorcę. Zbytnie przesłodzenie może sprawić, że nie będzie ona brzmiała wiarygodnie.


Wnosząc o sporządzanie opinii, warto poprosić o indywidualne podejście. Często zdarza się bowiem, że osoby je piszące korzystają z gotowych szablonów pobranych z internetowych kreatorów. Nie ma w tym nic złego, jednak rzetelna, spersonalizowana opinia jest bardziej wartościowa z punktu widzenia pracownika. Opinia o nim nie powinna stanowić także kopii informacji pochodzących z CV pracownika.

Jak każdy dokument formalny, tak i opinia o pracowniku ma pewne stałe elementy, które powinny charakteryzować jej treść. Dobrze jest zatem, gdy przygotowana jest na papierze firmowym i nie przekracza swą objętością arkusza A4.

 


 

                                                                                                                                                             Warszawa, 10.01.2017 r.
                                                                                                                                                             (miejscowość i data)


Jan Nowak (imię i nazwisko osoby wydającej opinię)
Dyrektor sprzedaży (stanowisko osoby wydającej opinię)
Hurtpol (oznaczenie firmy)

                                                                                          Opinia

Pani Anna Kowalska pracowała w naszej firmie od stycznia 2015 roku do grudnia 2017 roku, początkowo na stanowisku asystentki w dziale sprzedaży, a następnie specjalisty ds. sprzedaży.


Pani Anna Kowalska jest osobą doskonale zorganizowaną. Łatwo nawiązuje kontakty i posiada przyjazne usposobienie, co korzystnie wpływa na postrzeganie jej przez klientów, jak i współpracowników. Jest osobą otwartą i uśmiechniętą, czym szybko zjednuje sobie ludzi.


Dzięki tym cechom potrafiła w krótkim czasie osiągnąć wyniki, którymi cechowali się pracownicy o dłuższym stażu. Pozwoliło jej to awansować na stanowisko specjalisty już po 9 miesiącach od zatrudnienia. Jest skuteczna w działaniu, konkretna i rzeczowa, a jednocześnie bardzo przekonująca. Potrafi szybko i precyzyjnie ocenić potrzeby klienta, co często podkreślali nasi stali kontrahenci. Jest dyspozycyjna, życzliwa i bardzo oddana obowiązkom. Jej praca zawsze była określana przez przełożonych na pożądanym przez nas poziomie.


Posiadanie takiego handlowca jest cenne dla każdego zespołu zajmującego się sprzedażą. Działa ona skutecznie, jednocześnie budząc sympatię klientów. Potrafi zachować cierpliwość i zimną krew w sytuacjach stresowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że kwalifikacje oraz cechy osobowościowe Pani Anny Kowalskiej predestynują ją do pracy w działach, których celem jest pozyskiwanie klientów i budowanie długotrwałych relacji.


                                                                                                                                             Jan Nowak
                                                                                                                                            (odręczny podpis osoby wydającej opinię)

 


 
Podobnie jak większość dokumentów winna ona w prawym górnym rogu zawierać miejscowość i datę. Nieco niżej i po lewej stronie umieścić należy dane autora – imię i nazwisko, stanowisko i nazwę firmy. Kolejnym elementem jest centralnie umiejscowiony nagłówek „OPINIA”, sugerujący, co zawiera dokument. Pierwszy akapit tekstu to miejsce na przedstawienie pracownika – informacji o zajmowanym stanowisku, obowiązkach, czasie i formalnym charakterze jego relacji z autorem. Kolejny akapit to właściwa część opinii, która jest najważniejsza i z reguły najdłuższa. Pole to służy głównie określeniu kompetencji miękkich, opisaniu umiejętności związanych z organizacją pracy, kreatywnością, zachowaniem, odpornością na stres, łatwością nawiązywania kontaktów z innymi pracownikami. Ostatni akapit jest zaś miejscem na końcową ocenę i podsumowanie. Całość wieńczyć powinien czytelny podpis osoby sporządzającej dokument.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj