Asystent ds. Zakupów
Asystent do spraw zakupów jest osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących zakupów wewnątrz firmy lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje informacje o dostępnych dostawcach danych produktów i dokonuje wyboru samodzielnie lub w konsultacji z kierownikiem działu zakupów. Po dokonanej transakcji sporządza szczegółowy raport, który przekazuje przełożonym – w tym przypadku kie...
Read more...
Kierownik ds. Zakupów
Kierownik ds. Zakupów to osoba, która nadzoruje dział ds. zakupów, tzn. odpowiada za wszystkie sprawy administracyjno-wykonawcze związane z pozyskiwaniem surowców/produktów potrzebnych do funkcjonowania firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: koordynacja oraz kontrola doboru dostawców, prowadzenie negocjacji handlowych, utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi dos...
Read more...
Kupiec
Kupiec to stanowisko, na którym pracownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie działu zakupów i zaopatrzenie firmy w niezbędne do funkcjonowania materiały. Szczególne znaczenie ma on w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wpływa bowiem na zachowanie ciągłości procesu produkcji. Kupiec zbiera oferty od poszczególnych dostawców, negocjuje warunki zakupu na podstawie dostępnego budżetu i biznesplanu, kontroluje termin...
Read more...
Specjalista ds. Eksportu
Zakres obowiązków specjalisty do spraw eksportu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, obejmuje koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów, związanych z eksportem produktów firmy lub przedsiębiorstwa poza granice kraju. Specjalista, jako jeden z członków zespołu do spraw eksportu, na bieżąco monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych zagranicznych kontrahentów firmy. Osoba obsadzona na tym stanowi...
Read more...
Specjalista ds. Importu
Zakres obowiązków specjalisty do spraw importu sugeruje już sama nazwa stanowiska, osoba obsadzona na nim jest odpowiedzialna za koordynowanie i nadzorowanie importu produktów. Specjalista, jako członek zespołu do spraw importu, wraz z pozostałymi jego pracownikami, analizuje otoczenie rynkowe w poszukiwaniu potencjalnych kontrahentów firmy poza granicami kraju. Opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające na celu zm...
Read more...
Specjalista ds. Outsourcingu
Specjalista ds. outsourcingu osoba zajmująca się poszukiwaniem firm i partnerów zewnętrznych, których zadaniem będzie wykonywanie dla przedsiębiorstwa określonych zleconych procesów. Później odpowiada także za dalszą współpracę i koordynację projektów outsourcingowych. Zapewnia tym samym swojej firmie najwyższą jakość otrzymywanych usług i odciąża ją, umożliwiając koncentrację na podstawowych celach swojej działalności....
Read more...
Specjalista ds. Sourcingu
Specjalista ds. sourcingu zajmuje się codzienną współpracą z dostawcami i poszukiwaniem nowych rozwiązań, których celem ma być zwiększenie zysków i minimalizacja kosztów produktów. Dba o jakość, koszt i terminowość dostaw. Zapewnia efektywność łańcucha dostaw, a tym samym ciągłość produkcji, co przekłada się bezpośrednio zadowolenie klienta. Współpracuje z działem R&D – razem dążą do podniesien...
Read more...
Specjalista ds. Zakupów
Specjalista ds. Zakupów to osoba odpowiedzialna za nadzór, organizację i funkcjonowanie działu zakupów, wszystko po to, aby osiągnąć maksymalną sprzedaż w podległej grupie asortymentowej. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: negocjowanie cen komponentów oraz warunków dostaw, dokonywanie zakupów zgodnie z istniejącymi potrzebami, poszukiwanie nowych dostawców w oparciu o...
Read more...