Well being w miejscu pracy - co to jest, na czym polega?

2019-06-21

Well being w pracy - co to jest?


Well being w miejscu pracy jest równie ważny, co w życiu osobistym. Mówiąc najprościej, to dobrostan, możliwy do osiągnięcia, kiedy człowiek doświadcza pozytywnych emocji, nie naraża się na stresujące sytuacje, które wywołują zły nastrój. Osoba zadowolona ze swojego życia jest bardziej efektywna i zmotywowana, a jej pozytywna energia udziela się innym. Ale well being to nie tylko dobrostan psychiczny. Z tym pojęciem wiążą się także zdrowe nawyki i utrzymanie sprawności fizycznej.

Dobre samopoczucie pracowników coraz częściej znajduje się na tapecie nie tylko największych korporacji, ale też mniejszych firm. Dbanie o zespół się opłaca. Zadowolony pracownik po prostu wykonuje swoje obowiązki lepiej, jest lojalniejszy i identyfikuje się z firmą.


Well being w miejscu pracy - na czym polega?


Aby odpowiedzieć na pytanie, co powinien zawierać tak zwany well being program, który ma skutecznie poprawić samopoczucie zespołu, należy przeanalizować, co wywołuje poczucie dobrostanu i co jest dla pracowników ważne. Badacze z amerykańskiego Instytutu Gallupa opracowali tak zwany Wellbeing Index i wyodrębnili 5 obszarów, od których zależy dobre samopoczucie ludzi. Należą do nich:
1. sens,
2. relacje,
3. finanse,
4. społeczność,
5. stan fizyczny.

Strategia firmy powinna być skonstruowana tak, aby odpowiadała na potrzeby pracowników we wszystkich tych aspektach. Wdrożenie idei well being to coś więcej niż zapewnienie zatrudnionym work-life balance i atrakcyjnych benefitów. To także działania w kierunku promocji zdrowego stylu życia, poprawy relacji w grupie, zbudowania  zintegrowanej społeczności. Krótko mówiąc, to stworzenie takiego miejsca pracy, które będzie dla zatrudnionych osób ważne pod wieloma względami.

Przykładem działania mogącego przynieść oczekiwane efekty jest np. zorganizowanie dla pracowników zajęć sportowych. Po pierwsze, nieobowiązkowe spotkania to świetna okazja do promowania zdrowego stylu życia. Po drugie, stanowią dobry pretekst do integracji. Wysiłek fizyczny pozwala też się odstresować i poprawia nastrój. Może być świetnym bodźcem do wprowadzenia zdrowych nawyków w całej firmie. Pracownicy nawzajem motywują się do udziału w ćwiczeniach, widzą też, że praca może być czymś więcej niż obowiązkiem. Zaczynają dostrzegać, że przynosi dodatkowe korzyści.

Ogromny wpływ na well being pracowników mają też zachowania managerów i bezpośrednich przełożonych. To oni mogą regulować relacje w grupie, budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia, które jest także bardzo istotne, aby dobrze żyć i pracować.

Przeczytaj także:

Skomentuj