Wybrana kategoria

Dlaczego niepełnosprawni nie pracują? – niepełnosprawni na rynku pracy w Polsce

2019-08-21

Polscy pracodawcy zatrudniają niewiele osób niepełnosprawnych. Choć trzeba przyznać, że sytuacja z roku na rok się poprawia, to brak aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy wciąż jest sporym wyzwaniem dla rządu.


Dlaczego niepełnosprawni nie pracują


Dlaczego niepełnosprawni na otwartym rynku pracy to wciąż znikoma grupa? Ich trudności ze znalezieniem zatrudnienia w dużej mierze wynikają z postawy pracodawców, którzy często obawiają się dodatkowych kosztów. Odpowiednie wyposażenie umożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w firmie i konieczność dostosowania pomieszczeń często są traktowane jako poważna bariera. Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się też ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia pracowników.

Co więcej, w ocenie pracodawców osoby niepełnosprawne nie zabiegają o pracę. Dzieje się tak, gdyż niepełnosprawni rzadko wierzą w swoje możliwości i najczęściej nie wychodzą poza zamknięte środowisko. Tym samym, mimo że posiadają odpowiednie kwalifikacje, nawet nie starają się składać ofert.

 

Niepełnosprawni na rynku pracy w Polsce – GUS


Badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych ulega poprawie, choć zmiany zachodzą w wolnym tempie. Współczynnik aktywności zawodowej niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2018 r. (IV kwartał) wynosił 30,2%, a w 2017 było to 27,7 %. Zatem jest lepiej, ale trudno mówić o tym, że rynek pracy otworzył się na potrzeby osób niepełnosprawnych i nie mają one problemów ze znalezieniem zatrudnienia.


Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi szereg działań, zmierzających do aktywizacji zawodowej grup borykających się z różnymi problemami.

Realizowany jest m.in. program „Absolwent”, skierowany do osób z wyższym wykształceniem i studentów na ostatnim roku. W jego ramach można z pomocą doradców wdrożyć indywidualną ścieżkę kariery, skorzystać z kursów, uzyskać środki na wyposażenie stanowiska pracy, założenie działalności gospodarczej itd. Program zakłada, że co roku około 400 uczestników znajdzie zatrudnienie.

Satysfakcjonującą pracę pomaga też zdobyć program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Staże zawodowe w administracji publicznej i przełamywanie barier dotyczących pracy osób niepełnosprawnych można wskazać jako główne założenia tej inicjatywy.

Ale działania aktywizacyjne nie obejmują jedynie instytucji publicznych. Jak możemy przeczytać na stronie PFRON-u „Pilotażowy program „Praca – integracja” ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy o co najmniej 1000 osób rocznie”.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj