Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim w marcu 2022 roku

 
Sytuacja na rynku pracy w województwie łódzkim w marcu 2022 roku

Województwo łódzkie ma długie przemysłowe tradycje, zwłaszcza w produkcji odzieży i włókiennictwie. Obecnie rozwijają się tu również inne gałęzie przemysłu, m.in. energetyczny, produkcja AGD, farmaceutyczny, przetwórstwo rolno-spożywcze. Ze względu na położenie w centralnej Polsce wiele miast w Łódzkiem zamieniło się w centra logistyczno-usługowe. Oferty pracy w Łodzi (i innych miejscowościach) czekają na specjalistów, osoby z wyższym wykształceniem, ale też na rzemieślników i pracowników prac prostych. Jak zmieniał się łódzki rynek pracy w ciągu ostatniego roku? W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny sprawozdaniu znajdziemy informacje dotyczące przeciętnego zatrudnienia, bezrobocia i poziomu wynagrodzeń. Oto skrót najważniejszych danych z tego opracowania.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. było równe 54,2 tys. osób, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o sekcje PKD, największy wzrost zatrudnienia odnotowano w:

  • zakwaterowaniu i gastronomii (o 17,3%),
  • informacji i komunikacji (o 11,1%),
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,7%).


Spadek dotyczył m.in. sekcji:

  • obsługa rynku nieruchomości (o 2,7%),
  • budownictwo (o 1,8%)
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,3%).

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim

 

W 2020 r. i 2021 r. obserwowaliśmy rosnące bezrobocie, co było związane z sytuacją pandemiczną w Polsce (czytaj więcej: Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2020 roku). Rynek pracy stabilizuje się jednak, o czym świadczy poziom stopy bezrobocia rejestrowanego. Na koniec marca 2022 r. wskaźnik dla Polski wynosił 5,4%, a dla woj. łódzkiego – 5,7% (podobnie jak miesiąc wcześniej). W marcu 2021 r. stopa bezrobocia w Łódzkiem była równa 6,5%. W ciągu roku wskaźnik spadł we wszystkich łódzkich powiatach.

W obrębie województwa nie ma silnego zróżnicowania terytorialnego, tak jak np. w Mazowieckiem. Do powiatów z najwyższą stopą bezrobocia w omawianym miesiącu należały powiaty: kutnowski (7,9%), pajęczański oraz tomaszowski (po 7,2%), łaski (7,1%), brzeziński (6,7%). Najniższy wskaźnik odnotowano w powiatach: rawskim (3,2%), skierniewickim (3,4%), radomszczańskim (4,3%) i wieruszowskim (4,4%).

 

Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy w województwie łódzki

 

Na koniec marca 2022 r. na 1 ofertę zatrudnienia w łódzkich urzędach pracy przypadało 10 bezrobotnych. W lutym było to 11 osób, w styczniu – również 10. W marcu 2021 r. – 14 bezrobotnych.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim jest niższe niż średnia krajowa. W marcu 2022 r. wynosiło:

  • w Polsce – 6665,64 zł,
  • w województwie łódzkim – 5986,43 zł.


Rok do roku w województwie zaobserwowano wzrost przeciętnej płacy o 10,6%. Wyższe wynagrodzenie odnotowano we wszystkich badanych sekcjach PKD.

Źródło: dane GUS

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty