Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Księgowość / Audyt / Podatki

Specjalista ds. Roszczeń
Specjalista ds. Roszczeń to osoba, która bierze udział w procesie formułowania i rozpatrywania roszczeń. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: kompleksowa obsługa wszystkich typów roszczeń (np. wypłat wartości wykupu/odstąpień/zwrotów składek), prowadzenie sprawnego i terminowego obiegu dokumentów, prowadzenie korespondencji z klientami i partnerami, a także uczestnictwo w projektach...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Ryzyka i Analiz
Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić bezp...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego
Specjalista do spraw ryzyka kredytowego jest członkiem zespołu, powołanego do sprawowania kontroli nad procesem decyzyjnym, w zakresie przyznawania kredytów, oraz analizy ryzyka kredytowego w przypadku nowych wniosków. Specjaliści ds. ryzyka kredytowego sprawdzają, czy w przypadku dotychczas rozpatrzonych wniosków kredytowych nie dopuszczono żadnych nieprawidłowości, jednocześnie weryfikując ryzyko kredytowe obecnie roz...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej
Specjalista do spraw sprawozdawczości finansowej, jak wskazuje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za przygotowywanie sprawozdań finansowych zarówno dla władz wewnętrznych, jak i zewnętrznych instytucji kontrolnych. Specjalista generuje także okresowe raporty, dotyczące wyników finansowych banku. Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej opracowuje procedury wewnętrzne, mające możliwie zmaksymalizować efektywnoś...
Czytaj więcej...
Starszy Księgowy
Pracownik zatrudniony na stanowisko Starszego Księgowego jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub kilku obszarów księgowych. Do jego zadań należy również przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu firmy. Wykonuje również czynności do zamknięcia miesiąca i roku. Często Starszy Księgowy przeprowadza też szkolenia dla innych członków zespołu księgowego. ...
Czytaj więcej...
Windykator
Windykator jest to osoba, która zgodnie z prawem, pomaga firmie, osobie - odzyskać należności. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: bezpośredni kontakt z dłużnikiem i upomnienie go do spłaty wierzytelności, ocena sytuacji majątkowej dłużnika, podpisanie ugody określającej terminy spłat, ustalenie przyczyn zalegania z należnościami oraz wskazanie komornikowi źródła zaspokojenia roszczenia. Windykację dzi...
Czytaj więcej...