NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Księgowość / Audyt / Podatki

Specjalista ds. Controllingu
Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz kosztowych,...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Finansowania Projektów
Specjalista do spraw finansowania projektów jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie realizacji projektów, pod kątem osiągnięcia możliwie najwyższych rezultatów finansowych. Osoba obsadzona na tym stanowisku pełni funkcję pierwszego szczebla w procesie oceny ryzyka związanego z danym projektem, specjalista dokonuje wstępnej analizy i przekazuje pozyskane informacje przełożonym. Specjalista dokonuje także wstępnego szk...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Kontroli Księgowej
Specjalista do spraw kontroli księgowej jest osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie i weryfikowanie poprawności prowadzonych operacji księgowych. Specjalista opracowuje wewnętrzne normy i procedury księgowania, mające zapewnić maksymalną wydajność procesów związanych z księgowaniem i zminimalizować ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w nim zachodzących. Specjalista nadzoruje nie tylko prowadzenie tradycyjnych operacji...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Księgowości
Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich dzia...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Obsługi Rachunków
Specjalista do spraw obsługi rachunków jest odpowiedzialny za szereg czynności, związanych z możliwie najbardziej wydajną organizacją funkcjonowania rachunków klientów banku. W tym zakresie podstawowe czynności specjalisty to dokonywanie procedury otwierania i zamykania rachunków, oraz bieżący ich nadzór. Specjalista ds. obsługi rachunków to także osoba, do której zadań należy kontrolowanie g...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Płac
Specjalista do spraw płac, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym stanowisku może zajmować się regulowaniem stawek wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy, dbaniem o terminowość wypłat poprzez ścisłą współpracę z działem księgowości, organizowaniem i realizowaniem system...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Podatków
Specjalista ds. podatków - to osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: sporządzanie deklaracji podatkowych, w szczególności VAT, PIT, CIT, PCC, podatek od nieruchomości, dbanie o zapewnienie poprawności księgowania dokumentów pod kątem podatkowym, przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań...
Czytaj więcej...
Specjalista ds. Rachunkowości Wewnętrznej
Specjalista do spraw rachunkowości wewnętrznej w najbardziej ogólnym zarysie zajmuje się zarządzaniem finansami instytucji lub firmy, w której został zatrudniony. Specjalista kontroluje wydatki poszczególnych działów lub jednostek firmy i weryfikuje ich zgodność z założonym budżetem, a także nadzoruje finansową stronę najbardziej istotnych, z punktu widzenia strategii firmy, przedsięwzięć. Specjalista ds. rachunk...
Czytaj więcej...