NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator w Dziale HR

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


Administracja działem HR polega na zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji lub firmie. Odpowiednia administracja warunkuje powstanie strategii biznesowej, dzięki której przedsiębiorstwo ma możliwość sprostać przyszłym wymaganiom ekonomicznym i rekrutacyjnym. Obecnie, w wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach administrację w dziale HR powierza się osobie specjalnie do tego wykwalifikowanej – Administratorowi w dziale HR. Do najważniejszych obowiązków administratora działu HR należą: administracja i wsparcie procesów HR (w tym również outsourcing), przyjmowanie i analiza zapytań z zakresu kadrowo-płacowego, ewidencja i weryfikacja czasu pracy pracowników, przygotowywanie raportów z zakresu płac, kadr oraz czas pracy, kontakt z menedżerami i pracownikami w zakresie wykonywanych zadań, współpraca ze specjalistami ds. płac, prowadzenie dokumentacji kadrowej.  W zawodzie Administratora w dziale HR niezwykle ważne jest zrozumienie innego człowieka i umiejętność rozpoznania jego zalet i wad, jako że często pracownik ten odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji nowych pracowników.


WYMAGANIA


Wymagania na stanowisko Administratora w dziale HR są różne i zależą od profilu ekonomicznego firmy organizującej rekrutację. Najczęściej spotykanym i najważniejszym wymogiem jest konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia w zakresie administracji działem human resources lub na stanowiskach kadrowych. Mimo, że wykształcenie wyższe nie jest konieczne, to w dobie ludzi wykształconych i wyedukowanych o pracę w zawodzie administratora na pewno łatwiej będzie osobom z dyplomem ukończenia studiów wyższych (szczególnie na kierunku administracji, zarządzania czy HR). Ponadto, w procesach rekrutacyjnych kładzie się nacisk na znajomość języków obcych, umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, dobrą organizację pracy, samodzielność i znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office. W działach HR zazwyczaj zatrudniani są młodzi, pełni ambicji ludzie.


WARUNKI PRACY


Praca w dziale HR związana jest z ośmiogodzinnym dniem pracy, jednak specyficzne obowiązki wymagają niekiedy zostania po godzinach lub przesunięcia godzin pracy. Administrator w dziale HR pracuje w firmie, w przestrzeni biurowej, którą tworzy dział Human Resources lub dział kadr.  Jego praca często zależy od obowiązków wykonywanych przez innych pracowników, dlatego tak niezbędna jest tam umiejętność pracy w zespole, otwartość i komunikatywność. Praca na stanowisku administratora w dziale HR to praca umysłowa, samodzielna, pod nadzorem i wymagająca zaangażowania od pracownika. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA


Administrator w dziale HR pracę otrzymać może w niemal każdej firmie, która w swej strukturze posiada dział HR lub dział kadr. Zatrudnienie znaleźć może w agencji doradztwa personalnego, w agencjach HR, w firmach z sektora FMCG, w firmach konsultingowych, technologicznych, a także w branży finansowej, ekonomicznej i informatycznej.


ZAROBKI


Pensja w zawodzie Administratora działu HR waha się od 2,0 do 5,0 tysięcy złotych i wyżej. Wysokość wynagrodzenia zależy od stażu pracy, wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności pracownika, uzyskiwanych przez niego wyników, miasta, w którym pracuje oraz polityki finansowej firmy. Pracownik liczyć może na firmowy telefon komórkowy lub dodatkowe szkolenia organizowane w ramach zwiększania swoich kwalifikacji. 

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator w Dziale HR

zobacz więcej ofert pracy dla Administrator w Dziale HR