NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Księgowość / Audyt / Podatki

Kierownik ds. Kontroli Księgowej
Kierownik do spraw kontroli księgowej dba o poprawny przebieg księgowania operacji w firmie, przez którą został zatrudniony. Jest głównym koordynatorem systemu księgowania, a także zwierzchnikiem zespołu księgowych jemu podległych. Kierownik ustala wewnętrzne normy księgowania i monitoruje ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Do jego obowiązków należy także kontrolowanie operacji księgowanych ręcznie...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Księgowych
Kierownik ds. księgowych jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu księgowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz planowanie roczne i kwartalne wyników finansowych firmy. Do jego obowiązków należy również udział w audytach i urzędami (US, ZUS). Kierownik ds. księgowych zajmuje się również przygotowywaniem analiz i kalkulacji na wewnętrzne potrzeby firmy, jak również wdrażanie procedur usprawniają...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Operacji Dokumentowych
Kierownik do spraw operacji dokumentowych sprawuje nadzór weryfikacją dokumentów, trafiających do prowadzonego przez niego zespołu ds. operacji dokumentowych. Także dokumenty sporządzane przez podległy mu zespół trafiają w ręce kierownika, który przeprowadza ich ostateczną kontrolę i akceptację. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, kierownik zajmuje się doradztwem klientom indywidualnym i zbiorowym w z...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Rachunkowości Wewnętrznej
Kierownik do spraw rachunkowości wewnętrznej jest osobą, której kompetencje zawodowe są dość ogólne, obejmują wiele obszarów działalności banku. Przede wszystkim, kierownik analizuje realizację planów finansowych banku na każdym etapie, składając szczegółowe raporty, pozwalające ocenić obecną sytuację placówki. Kierownik uczestniczy także w projektowaniu tego planu, oraz ogólnego budżetu bank...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Rozliczeń Krajowych
Kierownik do spraw rozliczeń krajowych jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację operacji rozliczeń krajowych. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za organizowanie całokształtu procesów związanych z realizacją rozliczeń krajowych, jest bezpośrednim zwierzchnikiem zespołu specjalistów, powołanych do tego zadania. Kierownik opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować wydajność plac...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Rozliczeń Zagranicznych
Kierownik do spraw rozliczeń zagranicznych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację operacji rozliczeń zagranicznych. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za organizowanie całokształtu procesów związanych z realizacją rozliczeń zagranicznych, jest bezpośrednim zwierzchnikiem zespołu specjalistów, powołanych do tego zadania. Kierownik opracowuje wewnętrzne normy i...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Sprawozdawczości Finansowej
Wedle wskazań samej nazwy stanowiska, kierownik do spraw sprawozdawczości finansowej zajmuje się kontrolą nad przygotowywaniem i przekazywaniem sprawozdań finansowych firmy, w której został zatrudniony. W wykonywaniu tego zadania wspomaga go podległy personel, którego prace kierownik koordynuje i określa zakres jego obowiązków. Sprawozdania finansowe, nadzorowane przez kierownika, mogą być skierowane do jednostek wewnęt...
Czytaj więcej...
Kierownik Nadzoru Inwestycji
Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia pod kątem zgodności z harmonogramem i jakości pracy jednostek wykonawczych. Kierownik nadzoruje wykonawstwo inwestycji od momentu powstania planu jego realizacji aż do przekazania gotowego dzieła odbiorcy. Jest to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością, osoba na nim obsadzona porównuje założenia zawar...
Czytaj więcej...