Praca.pl Poradniki Rynek pracy
Dlaczego chcę zmienić pracę? Jak odpowiedzieć na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Dlaczego chcę zmienić pracę? Jak odpowiedzieć na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej?

 
Dlaczego chcę zmienić pracę? Jak odpowiedzieć na to pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Poszukiwanie nowej pracy, kolejne rozmowy z rekruterami i dziesiątki pytań, które padają podczas nich. Choć każda rozmowa rekrutacyjna jest nieco inna, na niemal wszystkich pojawia się kilka identycznych pytań. Standardowe brzmi: „Dlaczego chce pan / pani zmienić pracę?”. Jak odpowiedzieć na to pytanie? W jaki sposób uargumentować decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia? A w końcu – czy podczas rozmowy rekrutacyjnej zawsze zalecana jest szczerość? 

 

Spis treści

Dlaczego Pan/Pani chce zmienić pracę? – czy to najczęstsze pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej?

 

Już samo spotkanie z rekruterem, czyli osobą, od której poniekąd zależy nasze być albo nie być w nowym miejscu pracy, jest stresujące. Do rozmowy o pracę warto się zatem przygotować, gdyż przećwiczenie wypowiedzi na najczęściej pojawiające się tematy pozwala na zmniejszenie napięcia i w efekcie lepsze zaprezentowanie się na spotkaniu. Warto zatem być świadomym tego, że jednym z kluczowych pytań, które pojawia się praktycznie na każdej rozmowie o pracę, jest to dotyczące powodów odejścia z poprzedniej pracy. Zastanówmy się, czy istnieje właściwa odpowiedź na pytanie o powód zmiany pracy.

 

Rozmowa kwalifikacyjna, pytania i odpowiedzi oraz stres towarzyszący całemu przedsięwzięciu – to wszystko sprawia, że niekiedy podczas rozmowy o pracę czujemy się jak na przesłuchaniu. Stres przed rozmową o pracę i nerwowość są potęgowane także przez świadomość, że to od naszych odpowiedzi w dużej mierze zależy nasza przyszłość, zdobycie wymarzonej pracy czy chociażby zabezpieczenia finansowego. Do głosu dochodzi tutaj zarówno dobry i zły stres. Ten zły działa paraliżująco, wyczerpująco i jest zgubny dla samooceny, ten dobry motywuje nas do działania i sprawia, że jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniu. Przygotowanie się psychiczne na niektóre pytania podczas rozmowy o pracę może nam znacznie ułatwić przejście tego etapu, obniża poziom złego stresu i pomaga na zbudować wizerunek profesjonalisty na rynku pracy, który wie, czego chce, ile jest wart i potrafi to wyrazić w rozmowie z rekruterem. I to właśnie w tym duchu powinniśmy rozważyć naszą odpowiedź na powód zmiany pracy.

 

Zwróć także uwagę na fakt, że rekruterzy zdają sobie sprawę, że pytanie: dlaczego chcesz zmienić pracę – należy do trudnych dla kandydatów. To pytanie otwarte, które wymaga odpowiedzi nawiązującej do własnych wartości, motywacji i celów. Innymi słowy, testuje ono wiele rzeczy, dlatego pojawia się wyjątkowo często w czasie rekrutacji.

 

Czytaj także: Rozmowa oceniająca pracownika – jak się przygotować, czemu służy?

 

Dlaczego Pan/Pani chce zmienić pracę? – w jakim celu zadaje się to pytanie?

 

„Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony?”, „Gdzie widzi Pan/Pani siebie za 10 lat?” i klasyczne pytanie – to dotyczące motywacji do zmiany pracy. Na większości rozmów kwalifikacyjnych prawdopodobnie spotkamy się właśnie z takim zestawem pytań. Co ma na celu to ostatnie? Co chce usłyszeć rekruter i jaką wiedzę może wyciągnąć z odpowiedzi kandydata? 

 

Oczywiste jest, że każdy rekruter będzie chciał poznać pobudki, z jakich postanowiliśmy zmienić pracodawcę i szukać nowych celów zawodowych.

 

Rekruter chce się upewnić, że poszukujemy nowego miejsca pracy nie dlatego, że:

 

 • nie dajemy sobie rady na obecnym stanowisku,
 • osiągamy słabe wyniki,
 • jesteśmy osobą niekompetentną, 
 • nie potrafimy dogadać się z zespołem, szefem, popadamy w konflikty.

 

Odpowiedź na to pytanie niesie za sobą także szereg innych informacji na nasz temat. Sposób, w jaki na nie odpowiemy, może zdradzać także nasz stosunek do pracodawcy, lojalność wobec przełożonego, a także mocne i słabe strony. 

 

Pamiętaj!  

 

Pytanie na rozmowie rekrutacyjnej dotyczące pobudek do zmiany pracy ma na celu przekonanie rekrutera, że zmiana pracy nie jest podyktowana niesprawdzeniem się na wcześniejszym stanowisku i osiąganiem słabych wyników pracy, ale ma także zminimalizować ryzyko wyboru na nowe stanowisko osoby konfliktowej, która nie potrafi dostosować się do realiów i zasad obowiązujących w firmie. 

 

 • Czy zawsze mówić całą prawdę? Okiem eksperta

 

Kandydaci, przygotowując się do rozmowy o pracę, chętnie czytają poradniki na temat tego, jak odpowiedzieć rekruterowi na kolejne pytania. W przypadku tego dotyczącego motywacji do zmiany pracy, zazwyczaj przeczytamy rady mówiące o tym, że nie zawsze wskazana jest tutaj szczerość. Że warto unikać sztampowych odpowiedzi, ale jednocześnie trzymać się bezpiecznych granic i mówić jedynie o pozytywach. Nie zaleca się „zwierzania” z problemów z obecnym / byłym pracodawcą czy ze złej atmosfery w dotychczasowej pracy. Zwykle przeczytamy też zalecenie mówiące o skupieniu się na dobrych stronach – rozwoju zawodowym, większych możliwościach i poszerzeniu horyzontów. Na nieco inny aspekt zwraca jednak uwagę socjolog, trener, coach i doradca zawodowy, Anna Daria Nowicka

 

Pytania o powody zmiany pracy padają praktycznie podczas każdej rozmowy rekrutacyjnej. Naturalnie dla nowego pracodawcy ważne jest, z jakich przyczyn ktoś odchodzi z obecnej firmy. Jednak pracując z setkami klientów jako doradca zawodowy, doskonale zdaję sobie sprawę, że bardzo często kandydat nie może powiedzieć całej prawdy, gdyż wielu rekruterów obróciłoby to przeciwko niemu!– zaznacza Anna D. Nowicka.

 

Przykładowo, jeżeli ktoś szuka nowej pracy, gdyż nie otrzymywał wynagrodzenia na czas lub był źle traktowany albo zarzucany niemożliwą do wykonania ilością zadań, oczywiste jest, że chce uwolnić się od toksycznej firmy. Jednak niestety część rekruterów uważa, że jeśli kandydat mówi o jakichkolwiek złych rzeczach, które miały miejsce u dotychczasowego pracodawcy, świadczy to przeciwko niemu! Według mnie takie myślenie jest nie tylko krzywdzące dla kandydata, ale też często powoduje odrzucenie wartościowych ludzi. Mam świadomość, że rekruterzy lubią słyszeć, że ktoś zmienia pracę, ponieważ pragnie nowych wyzwań, rozwoju i wykazania się… Natomiast fakty są takie, że tak naprawdę ludzie najczęściej odchodzą dla wyższych zarobków albo dlatego, że z jakichś powodów źle czują się w dotychczasowym miejscu pracy. Bywa, że faktycznie są niedopasowani kompetencyjnie lub osobowościowo do specyfiki tego stanowiska lub firmy. Jednak bardzo często powodem odejścia jest po prostu mobbing ze strony szefa lub współpracowników. Przeciążanie pracą niemożliwą do wykonania lub takie dociskanie pracowników, że mają już dość chronicznego stresu i presji dodaje socjolog.

 

 

Rozmowa o pracę – czego nie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej? 

 

W większości poradników mających przygotować nas na rozmowę o pracę znajdziemy porady dotyczące zatajenia nieco niebezpiecznej prawdy. Mówienie źle o dotychczasowym czy byłym pracodawcy może zostać negatywnie odebrane przez rekrutera. Kluczowy wydaje się tutaj jednak sposób, w jaki przedstawimy sytuację. 

 

Jeśli powodem skłaniającym nas do zmiany pracy jest po prostu zła atmosfera w biurze, nie ma niczego złego w powiedzeniu o tym na rozmowie kwalifikacyjnej. Warto jednak zachować pewne granice. Przede wszystkim postarajmy się opanować emocje i unikać typowego obgadywania pracodawcy czy dotychczasowych pracowników, a wspomnieć jedynie, że atmosfera panująca w miejscu pracy źle wpływa na naszą motywację czy efektywność. W przypadku, gdy to konflikt z przełożonym zmotywował nas do zmiany pracy, nie oczerniajmy go podczas rozmowy. Szczegóły zostawmy dla siebie. Powstrzymajmy się od oceniającego tonu, trzymajmy się faktów.

 

Każdy rekruter ma swoje własne przekonania, doświadczenia osobiste i zawodowe, a co za tym idzie – może w inny sposób interpretować te same wypowiedzi kandydatów. Oczywiście pewne odpowiedzi są lepsze w tym sensie, że zostaną pozytywnie odebrane przez dużą część rekruterów. Natomiast trzeba brać przede wszystkim pod uwagę specyfikę danego stanowiska oraz to, że w zależności od charakteru pracy oraz kultury korporacyjnej firmy, pewne cechy osobowości, styl działania czy umiejętności psychospołeczne mogą być bardzo potrzebne, zaś w innych przypadkach mogą nawet negatywnie wpływać na efekty wykonywanej pracy lub atmosferę. Dlatego uważam, że nie ma uniwersalnych odpowiedzi, które spodobają się każdemu rekruterowi w odniesieniu do każdego stanowiska – mówi socjolog i doradca zawodowy, Anna Daria Nowicka. 

 

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wypowiedzi, o którym warto pamiętać – a konkretniej, który należy pominąć – podczas rozmowy o pracę. Jest nim zdradzanie tajemnic firmy. Jeśli podczas rozmowy rekrutacyjnej padną jakiekolwiek pytania dotyczące poufnych danych związanych z ostatnim miejscem pracy, grzecznie odmówmy na nie odpowiedzi, tłumacząc się właśnie tajemnicą firmy.

 

Dla mnie istnieje zasadnicza różnica między tym, gdy kandydat „wywleka brudy”, zdradza poufne informacje lub w nienawistny sposób wypowiada się o współpracownikach, a sytuacją, gdy szczerze wyjaśnia, iż powodem jest mobbing, zła atmosfera, niesprawiedliwy szef albo niewłaściwe warunki pracy. W mojej ocenie w tym drugim przypadku nie ma nic niewłaściwego w mówieniu o tym. Jednak wiem, że wielu rekruterów będzie takiego kandydata odrzucać, dlatego mimo wszystko zwykle nie rekomenduję takiej szczerości w rozmowie kwalifikacyjnej – podkreśla Anna Daria Nowicka.

 

Dlaczego zmieniam pracę? Przykłady odpowiedzi

 

 Wybierając się na rozmowę rekrutacyjną, podstawą naszego przygotowania powinno być zdobyć choć minimalnej wiedzy na temat firmy, w której ubiegamy się o stanowisko. Zapoznajmy się z jej historią, celami i kulturą organizacyjną. Postarajmy się pozyskać informacje dotyczące tego, czym wyróżnia się firma na rynku, by w rozmowie móc się do odnieść do tych danych. A na jakie kwestie warto zwrócić uwagę, uzasadniając chęć zmiany pracy? 

 

 • Rozwój zawodowy

 

Chęć rozwoju zawodowego to doskonały powód uzasadniający poszukiwania nowej pracy. W rozmowie z rekruterem jak najbardziej możemy odnieść się do większych możliwości i perspektyw, jakie mógłby nam zaoferować nowy pracodawca. Warto zwrócić uwagę na kwestię zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia zawodowych horyzontów, podkreślając przy tym, że obecne miejsce pracy nie wiąże się już z nowymi wyzwaniami. Posłużenie się przy tym konkretnym przykładem płynącym ze specyfiki pracy czy zakresu obowiązków w firmie, do której aplikujemy, da także rekruterowi jasny sygnał, że nasza kandydatura była w pełni świadoma i przemyślana. Przeprowadzony wcześniej research na temat firmy z pewnością zostanie oceniony na plus. Pamiętajmy jednak, że mówiąc o rozwoju zawodowym, warto powołać się na konkretne przykłady i odpowiednio je uargumentować. 

 

Przykłady odpowiedzi: 

 

 • Praca w obecnej firmie pozwoliła mi poszerzyć swoje kompetencje, jednak po kilku latach zauważam brak przestrzeni do nowych wyzwań. Choć dzięki obecnej pracy udało mi się zdobyć nowe doświadczenie i uprawnienia, to czuję, że nadszedł już czas, by móc wykorzystać je w nowym miejscu.

 • Zależy mi na pracy, która dawałaby mi możliwość rozwoju zawodowego, a przy tym kierowała się podobnymi wartościami. Myślę, że praca w państwa firmie pozwoliłaby mi na połączenie doświadczenia z zainteresowaniami, co z pewnością przełożyłoby się na moją efektywność i produktywność. 

 

Czytaj także: 6 reguł Cialdiniego, o których powinieneś pamiętać, budując zaangażowanie kandydata

 

 • Zmiana miejsca zamieszkania

 

Nie tylko przeprowadzka do innego miasta, ale także zmiana miejsca zamieszkania w obrębie jednej miejscowości – to bardzo częste motywacje do poszukiwania nowej pracy z dogodną lokalizacją. Jeśli dojazdy do pracy pochłaniają długie godziny każdego dnia, na dłuższą metę może to być po prostu męczące. Warto jednak pamiętać, że zmiana miejsca zamieszkania nie powinna być główną przyczyną skłaniającą nas do zmiany pracy. Zrobimy o wiele lepsze wrażenie, jeśli podamy dodatkowo inne ważne przyczyny odejścia z pracy i szukania nowej posady. Standardowo uważa się, że na pierwszym miejscu bezapelacyjnie powinna stać chęć rozwoju zawodowego lub inny powód dotyczący samej pracy i życia zawodowego, a dodatkiem może być chęć zachowania work-life balance, z którym poniekąd wiąże się także czas dojazdu do pracy. 

 

Przykłady odpowiedzi: 

 

 • Faktem jest, że przeprowadzka do innego miasta zmusiła mnie do zmiany pracy, jednak uważam, że jest to także świetna okazja do rozpoczęcia nowej drogi zawodowej.

 • Chęć zmiany pracy podyktowana jest przede wszystkim wewnętrzną potrzebą rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Niemniej bardzo cenię sobie równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym, dlatego nie ukrywam, że również lokalizacja biura jest tutaj jedną z przesłanek. 

 

 

 • Ciekawa oferta pracy

 

Zakres obowiązków odpowiadający naszym kompetencjom w połączeniu z perspektywami rozwoju zawodowego to idealna sytuacja, w której znaleźć chcieliby się wszyscy kandydaci poszukujący nowego miejsca zatrudnienia. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej warto również odnieść się profilu firmy, który jest zgodny z naszymi zainteresowaniami. Warto podkreślić, że nasze doświadczenie i umiejętności odpowiadają wymaganiom stawianym przez pracodawcę, a my sami moglibyśmy wnieść świeże spojrzenie na niektóre kwestie (tu warto przygotować się na konkrety). Jest to także doskonała okazja do podkreślenia, że zgadzamy się wartościami, jakie wyznaje firma. 

 

Przykłady odpowiedzi: 

 

 • Wiem, że w państwa firmie przywiązują się dużą wagę do pracy zespołowej. Przez wiele lat swojej pracy miałem/miałam okazję przekonać się, że właśnie praca zespołowa może być znacznie efektywniejsza niż praca indywidualna. Jestem osobą, która pracuje bardzo skutecznie przy projektach wymagających współpracy. 

 • Moje doświadczenie zawodowe oraz kompetencje zdobyte na przestrzeni ostatnich lat idealnie odpowiadają profilowi poszukiwanego przez państwa kandydata. W ogłoszeniu wspomnieliście państwo, że poszukujecie osoby otwartej na nowe wyzwania i kreatywnej. Ja tymczasem nie boję się nowych wyzwań i staram się mieć nieustannie otwarty umysł.

 

Czytaj takżePorzucenie pracy – konsekwencje, świadectwo pracy, okres wypowiedzenia

 

 • Zarobki

 

Wyższe wynagrodzenie to jeden z głównych motywatorów skłaniających nas do zmiany pracy – nie ma w tym żadnej tajemnicy. Często jednak jest to nasza wewnętrzna pobudka, o której nie mamy odwagi mówić głośno. Tymczasem, jeśli w ogłoszeniu o pracę podane są widełki wynagrodzenia, podczas rozmowy możemy śmiało wspomnieć, że warunki pracy oferowane przez firmę są dla nas bardzo atrakcyjne. Jednocześnie należy podkreślić, że nie jest to jedyny motywator, który zadecydował o naszej kandydaturze. Wspominając o wynagrodzeniu, warto również zaznaczyć, co w zamian za to możemy wnieść do firmy swoje umiejętności i doświadczenie.

 

Przykłady odpowiedzi:

 

 • Mam wieloletnie doświadczenie na podobnym stanowisku. Przez 10 lat kariery zawodowej odpowiadałem/odpowiadałam za organizację, planowanie i kontrolowanie pracy zespołu, z bardzo dobrymi efektami. Myślę, że dziś z mojego doświadczenia mogłaby skorzystać także państwa firma. Jednocześnie bardzo cieszy mnie, że jesteście państwo firmą, która potrafi docenić swoich pracowników i oferuje wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i ich pozycji na rynku. 

 

 • Forma zatrudnienia

 

Za najkorzystniejszą formę zatrudnienia pracownika uznaje się umowę o pracę. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że osoby szukające stałego i stabilnego miejsca pracy będą bardziej skłonne aplikować do firmy, która gwarantuje zatrudnionym etat i wynikające z niego wszelkie profity pracownicze. Możemy śmiało wspomnieć o tym podczas rozmowy rekrutacyjnej. 

 

Przykład odpowiedzi: 

 

 • Przez ostatnich kilka lat pracowałem/pracowałam na podstawie umowy zlecenia. Nie ukrywam, że w życiu zawodowym bardzo zależy mi na poczuciu stabilności, które mogłaby dać mi właśnie umowa o pracę. 

 

 • Benefity pozapłacowe

 

Dodatki do pensji motywują i angażują pracowników. Choć to wynagrodzenie jest głównym czynnikiem decydującym o podjęciu danej pracy, jednym z kluczowych pozostają także benefity pozapłacowe oferowane przez pracodawcę. Prywatna opieka zdrowotna, dofinansowanie do szkoleń czy wczasów, karnety sportowe – to tylko niektóre z dodatków, które podnoszą konkurencyjność firmy na rynku. 

 

Przykład odpowiedzi: 

 

 • W moim zawodzie bardzo ważne jest nieustanne doszkalanie się. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, które mogą podnieść moje kompetencje i które z powodzeniem mogę wykorzystać w życiu zawodowym. Bardzo cieszy mnie to, że państwa firma stawia na rozwój pracownika, oferując szkolenia czy dofinansowując jego edukację. 

 

Czytaj także: Mowa ciała na rozmowie kwalifikacyjnej – rola komunikacji niewerbalnej

 

Dlaczego chce zmienić pracę? Jak odpowiadać? – najczęściej zadawane pytania:

 

 • Dlaczego decydujemy się zmienić pracę? Przyczyny

 

Chęć rozwoju zawodowego oraz większe perspektywy w prowadzeniu kariery, wyższe wynagrodzenie i korzystniejsza forma zatrudnienia – to najczęstsze przyczyny skłaniające nas do poszukiwania nowych dróg zawodowych. Nierzadko jednak motywatorem do zmiany pracy jest także zła atmosfera czy konflikty ze współpracownikami oraz brak możliwości porozumienia się z przełożonym.

 

 • Dlaczego chcę zmienić pracę? – czy zawsze szczerze odpowiadać na to pytanie?

 

Kłamstwo podczas rozmowy rekrutacyjnej nie jest pożądane. Nie zawsze jednak zalecana jest pełna szczerość i przedstawianie sytuacji ze wszystkimi detalami. Jeśli powodem do zmiany pracy jest toksyczny szef, podczas rozmowy o pracę warto trzymać emocje na wodzy, uniknąć obgadywania i żalenia się na byłego przełożonego. Wystarczy wspomnieć, że kultura organizacji i kultura pracy była sprzeczna z naszymi wartościami. 

 

 Anieszka Ciećwierz bio

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty

 • Monter / Brygadzista instalacji przeciwpożarowych

  RASAR Sp. z o.o.   Warszawa, i okolice    praca mobilna
  pracownik fizyczny / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   7 400 - 7 800 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Nadzór nad organizacją pracy; Dbanie o efektywność i wydajność pracy; Przestrzeganie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP; Nadzór i dbałość o powierzony sprzęt; Reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy; Zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług; Montaż...
 • Coral Travel Poland Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Poszukujemy entuzjastycznych, pozytywnie nastawionych osób lubiących podróże i różnorodność świata. Razem z nami zapewniaj ludziom wymarzone wakacje!
 • Spedytor Międzynarodowy

  Erontrans Sp. z o.o.   Pruszcz Gdański    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 godz.
  Opis stanowiska: współpraca z przewoźnikami; organizacja i koordynowanie procesu transportowego i jego rozliczanie; monitorowanie obsługiwanych zleceń; rozwiązywanie bieżących problemów operacyjnych; dbanie o wysoka jakość usług transportowych oferowanych Klientom; współpraca z...
 • Serwisant - Elektronik

  TechniSat Digital Sp. z o.o.   Siemianice (pow. trzebnicki, gm. Oborniki Śląskie), koło Obornik Śląskich    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Opis stanowiska: Dokonywanie napraw błędów montażowych elementów SMT i THT; Rejestrowanie napraw w systemach SSP i Repair Station; Określanie priorytetów napraw dla projektów na serwisie; Gospodarowanie podręcznym magazynkiem elementów elektronicznych; Zgłaszanie wykrycia powtarzalnych...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista mid / senior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  2 godz.
  Miejsce pracy: Reguły i budowy na terenie Polski. Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlano - wykończeniowymi, nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców, oraz sił własnych, udział w procesach koordynacyjnych prac projektowych i prefabrykacji budynków modułowych w...
 • Przedstawiciel Regionalny (branża weterynaryjna)

  Vetlab Sp. z o.o.   Warszawa    praca mobilna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 godz.
  Obszar pracy obejmuje województwa: mazowieckie i lubelskie. Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi, realizacja założeń sprzedażowych i marketingowych, reprezentowanie firmy podczas targów i konferencji, raportowanie z prowadzonych działań...

Najnowsze artykuły

Background screening w rekrutacji – na czym to polega

Background screening w rekrutacji – na czym to polega

Kandydaci kłamią w czasie rekrutacji – oczywiście nie wszyscy, ale wielu uważa, że koloryzowanie i zatajenie pewnych spraw pozwoli im zdobyć stanowisko, a potem „jakoś to będzie”. Przyjęcie niewłaściwej osoby to dla pracodawcy ogromny problem, dlatego wiele firm decyduje się na background check. Specjalistka HR Agnieszka Ciećwierz wyjaśnia, jak legalnie zweryfikować prawdomówność kandydata.

Moje i twoje czy nasze? Jak rozmawiać o pieniądzach, by nie zrujnować związku

Moje i twoje czy nasze? Jak rozmawiać o pieniądzach, by nie zrujnować związku

Nieporozumienia na tle finansowym są jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związków w Polsce – tłumaczy socjolog i coach finanansowy Anna D. Nowicka. O konflikt nietrudno, bo dla wielu par temat pieniędzy to tabu. A do ustalenia jest naprawdę wiele, począwszy od wspólnego konta, przez domowy budżet, po wspólny kredyt. Ekspertka radzi, jak rozmawiać o pieniądzach, by nie zepsuć relacji.

Inżynier wiertniczy – praca, wymagania, pensja, obowiązki zawodowe

Inżynier wiertniczy – praca, wymagania, pensja, obowiązki zawodowe

Inżynierowie wiertniczy potrzebni są na platformach wiertniczych, w kopalniach, pracowniach geotermalnych, laboratoriach badawczych czy chociażby w budownictwie. W parze z szerokimi perspektywami pracy idą bardzo wysokie zarobki. Jednocześnie praca w tym zawodzie jest odpowiedzialna i wymagająca. Chciesz podjąć takie wyzwanie? Wyjaśniamy, jak wejść na tę ścieżkę zawodową.

Cechy i nawyki ludzi sukcesu – jak osiągnąć zadowolenie w pracy?

Cechy i nawyki ludzi sukcesu – jak osiągnąć zadowolenie w pracy?

Zwyciezcy i przegrani mają te same cele, więc dlaczego ci pierwsi spełniają marzenia, a ci drudzy pozostają w tyle? Odpowiedzią mogą być właściwe nawyki oraz... nastawienie. – Pewne cechy osobowości odgrywają kluczową rolę w osiąganiu satysfakcji zawodowej – tłumaczy trener biznesu Wiktor Tokarski. Jakie nawyki pomagają w spełnieniu zawodowym? Jak się zachowywać, by budować swój sukces?

Urlop okolicznościowy – śmierć matki

Urlop okolicznościowy – śmierć matki

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do urlopu okolicznościowego z powodu ważnych wydarzeń w życiu osobistym, w tym pogrzebu bliskiego członka rodziny. Wyjaśniamy, jak skorzystać z takiego wolnego, kiedy należy nam się jeden, a kiedy dwa dni urlopu, a także co napisać na wniosku urlopowym i czy pracodawca ma prawo go odrzucić.

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka

Przyjście na świat dziecka to ogromna radość i duże przeżycie dla całej rodziny. Z tej okazji pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka. Jak złożyć wniosek o urlop, czy będzie to płatna nieobecność w pracy i dlaczego najczęściej to ojcowie wykorzystują urlop okolicznościowy z powodu przyjścia na świat potomka?